NND Nytt

NND avholdt dialogkonferanse om metoder og IT verktøy – ønsker innspill fra markedet før anskaffelse starter

Abstract grey futuristic technology background with HUD gear elements and squares. Vector illustration

Det var stor interesse for både den norske og engelske digitale dialogkonferansen for leverandører av metoder og IT-verktøy som kan støtte NND sine kj...

Les mer

Håndtering av norsk brukt atombrensel: NND med klare anbefalinger i ny utredning

Stavbrønnen på Kjeller

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) har fått oppgaven med å rydde opp etter norsk atomvirksomhet og finne en permanent løsning for lagring av 16,5 to...

Les mer

Starten på et samarbeid mellom NND og Høgskolen i Østfold

NND samarbeider med Høgskolen i Østfold

Bachelorstudenter ved Høgskolen i Østfold (HIOF) har gitt Norsk nukleær dekommisjonering (NND) gode råd i to ulike bacheloroppgaver. Dette er en vinn-...

Les mer

18. og 19. juni: Digital dialogkonferanse for leverandører av IT-verktøy

Illustrasjon-nyhetsartikkel

Vi avholder en felles dialogkonferanse hvor vi presenterer NND og våre behov, og ber om innspill fra markedet på metoder med tilhørende IT-verktøy som...

Les mer

Startskuddet for en varig løsning for Søve gruver

Slagghaugen ligger i en skråning ved det nedlagte gruveanlegget i Søve. Foto: NGI-rapport 20091927-00-14-R

Tidligere denne uken gikk startskuddet for NNDs arbeid med å finne en varig løsning for Søve gruver på et møte med NND og Nome kommune og Telemark og ...

Les mer

Kunngjøring av anskaffelse: IT-konsulenttjenester

NND kunngjør en rekke anskaffelser. Du kan holde deg oppdatert om aktive anskaffelser på vår nettside.

NND skal inngå rammeavtaler for kjøp av konsulentbistand innenfor følgende IT-fagfelt: 1. IT-prosjektledelse 2. IT-arkitektur 3. IT-utvikling 4. Konfi...

Les mer

Årsrapport: NND oppsummerer 2019

PalMikkelsen

NNDs årsrapport for 2019 er godkjent. – Norsk nukleær dekommisjonering har i 2019 arbeidet godt med å bygge en organisasjon med sikkerhet, samar...

Les mer

Hvilke IT-verktøy kan støtte våre kjerneprosesser? NND trenger råd fra markedet

Illustrasjon-nyhetsartikkel

Er du leverandør av IT-verktøy som kan støtte NND sine kjerneprosesser? Vi trenger råd fra markedet på hvilke IT-verktøy som best mulig kan dekke våre...

Les mer

Slik kan NND og IFE tømme det gamle atombrenselslageret på Kjeller innen to år

Stavbrønnen3

Det brukte atombrenselet som har vært brukt i IFEs forskningsreaktor Jeep 1 har i årtier ligget lagret i et spesialbygd lager på Kjeller som kalles «S...

Les mer

Nasjonale NGOer besøker Haldenreaktoren

NND og nasjonale NGOer besøker atomreaktoren i Halden

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) og representanter fra seks nasjonale NGOer besøkte IFEs atomreaktor i Halden onsdag 4. mars. – Det er defin...

Les mer