Nyheter

Presisering om håndtering av norsk atomavfall

MartinAndreasson

Det har nylig vært flere omtaler i mediene med utgangspunkt i artikler fra Teknisk Ukeblad om hvordan Norsk nukleær dekommisjonering (NND) planlegger ...

Les mer

Vi har mye å lære av andre land: Utenlandske fagfolk gir Norge råd om håndtering av radioaktivt avfall

Fagrådet-møtes-for-første-gang-i-Halden-5-februar-2020

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) har opprettet et faglig råd som skal gi anbefalinger om dekommisjonering og avfallshåndtering basert på beste int...

Les mer

NND knytter til seg utenlandske eksperter

NND og AINS Group signerte samarbeidsavtale i NNDs lokaler i Halden 20. januar. Fra venstre: Toivo Wanne (BGE TEC), Suvi Karvonen (VTT), Tmo Saanio (AINS), Pål Mikkelsen, direktør i NND og Antti Ikonen (AINS). Foto: NND/Nils Bøhmer

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) har som oppgave å finne en trygg og langsiktig løsning for lagring av det norske atombrenselet. For å undersøke h...

Les mer

NND har overtatt ansvaret for opprydding etter Søve gruver

reactor-group

Fra 1. januar 2020 har Norsk nukleær dekommisjonering (NND) overtatt ansvaret for opprydding etter gruvevirksomheten til AS Norsk Bergverk ved Søve i ...

Les mer

Det er mye bedre med god involvering før alt er bestemt, enn bråk etterpå

NGO-møte-4-desember-2019---Håvard-i-klasserom

Norske NGOer engasjerer seg i arbeidet med nedbyggingen av norske atomanlegg sammen med Norsk nukleær dekommisjonering (NND) med et felles mål: Trygg ...

Les mer

Nuclear Techniques Help Reveal High Rate of Soil Erosion in Benin

reactor-group

Harmless traces from nuclear testing more than half a century ago are helping researchers assess soil erosion rates.

Les mer 0

De ansatte er vår beste sikkerhetssensor

KnutBrox4-web-Foto-Hanne-Lund-Nilsen

Når man skal rive atomreaktorer og håndtere radioaktivt avfall, er sikkerhet for mennesker og miljø prioritet nummer en. Knut Brox er en av dem som jo...

Les mer

Acting Director General Highlights IAEA Achievements at United Nations General Assembly

reactor-group

Acting Director General Cornel Feruta addressed the United Nations General Assembly today in New York, where he presented the IAEA report for 2018 and...

Les mer 0

IAEA Acting Director General’s Statement to the 74th Regular Session of the United Nations General Assembly

reactor-group

Statement to the Seventy-Fourth Regular Session of the United Nations General Assembly by IAEA Acting Director General, Cornel Feruta

Les mer 0

Brann ved smelteverk som håndterer radioaktivt avfall i Sverige

reactor-group

Vi har fått melding om brann i Studsvik smelteverk som håndterer radioaktivt avfall sør for Stockholm i Sverige.  Det er ikke ...

Les mer 0