Nyheter

Starten på et samarbeid mellom NND og Høgskolen i Østfold

NND samarbeider med Høgskolen i Østfold

Bachelorstudenter ved Høgskolen i Østfold (HIOF) har gitt Norsk nukleær dekommisjonering (NND) gode råd i to ulike bacheloroppgaver. Dette er en vinn-...

Les mer

Startskuddet for en varig løsning for Søve gruver

Slagghaugen ligger i en skråning ved det nedlagte gruveanlegget i Søve. Foto: NGI-rapport 20091927-00-14-R

Tidligere denne uken gikk startskuddet for NNDs arbeid med å finne en varig løsning for Søve gruver på et møte med NND og Nome kommune og Telemark og ...

Les mer

Årsrapport: NND oppsummerer 2019

PalMikkelsen

NNDs årsrapport for 2019 er godkjent. – Norsk nukleær dekommisjonering har i 2019 arbeidet godt med å bygge en organisasjon med sikkerhet, samar...

Les mer

Hvilke IT-verktøy kan støtte våre kjerneprosesser? NND trenger råd fra markedet

Illustrasjon-nyhetsartikkel

Er du leverandør av IT-verktøy som kan støtte NND sine kjerneprosesser? Vi trenger råd fra markedet på hvilke IT-verktøy som best mulig kan dekke våre...

Les mer

Slik kan NND og IFE tømme det gamle atombrenselslageret på Kjeller innen to år

Stavbrønnen3

Det brukte atombrenselet som har vært brukt i IFEs forskningsreaktor Jeep 1 har i årtier ligget lagret i et spesialbygd lager på Kjeller som kalles «S...

Les mer

Nasjonale NGOer besøker Haldenreaktoren

NND og nasjonale NGOer besøker atomreaktoren i Halden

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) og representanter fra seks nasjonale NGOer besøkte IFEs atomreaktor i Halden onsdag 4. mars. – Det er defin...

Les mer

Presisering om håndtering av norsk atomavfall

MartinAndreasson

Det har nylig vært flere omtaler i mediene med utgangspunkt i artikler fra Teknisk Ukeblad om hvordan Norsk nukleær dekommisjonering (NND) planlegger ...

Les mer

Vi har mye å lære av andre land: Utenlandske fagfolk gir Norge råd om håndtering av radioaktivt avfall

Fagrådet-møtes-for-første-gang-i-Halden-5-februar-2020

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) har opprettet et faglig råd som skal gi anbefalinger om dekommisjonering og avfallshåndtering basert på beste int...

Les mer

NND knytter til seg utenlandske eksperter

NND og AINS Group signerte samarbeidsavtale i NNDs lokaler i Halden 20. januar. Fra venstre: Toivo Wanne (BGE TEC), Suvi Karvonen (VTT), Tmo Saanio (AINS), Pål Mikkelsen, direktør i NND og Antti Ikonen (AINS). Foto: NND/Nils Bøhmer

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) har som oppgave å finne en trygg og langsiktig løsning for lagring av det norske atombrenselet. For å undersøke h...

Les mer

NND har overtatt ansvaret for opprydding etter Søve gruver

Fra 1. januar 2020 har Norsk nukleær dekommisjonering (NND) overtatt ansvaret for opprydding etter gruvevirksomheten til AS Norsk Bergverk ved Søve i ...

Les mer