Nyheter

Klart for fjerning av brukt kjernebrensel fra Lepse

3785d960f2.jpg

Lepse er et skip som ble brukt til lagring av brukt kjernebrensel og som i mange år lå til kai nord for Murmansk. Lepse har på mange...

Les mer

Samarbeider om atomsikkerhet

7c9afd6a7b.jpg

Norge, Romania og Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har undertegnet en avtale om atomsikkerhetssamarbeid. Atomsikkerhetssamarbeidet om...

Les mer

Alle ansatte med solkundekontakt må ha bestått Solarieprøven

e41c61373b.jpg

Alle ansatte som er i kontakt med solariekundene må ha bestått solarieprøven, fastslår Helse- og omsorgsdepartementet. Det ka...

Les mer

Strategi for forebygging av hudkreft

reactor-group

En nasjonal arbeidsgruppe har nå klart et forslag til strategi for å redusere forekomst, dødelighet og kostnader forbundet med hudk...

Les mer

Nasjonalt yrkesdoseregister er lansert

reactor-group

Statens strålevern har i samarbeid med Norsk Helsenett SF utarbeidet et register der stråledoser til arbeidstakere som utsettes for str&ar...

Les mer

Håper kampanje kan få ned unødvendige røntgen-undersøkelser

b016562990.jpg

Legeforeningens kampanje Gjør kloke valg er et godt initiativ for å redusere unødvendige undersøkelser av deg som pasi...

Les mer

Flytende kjernekraftverk tema i norsk-russisk atomsikkerhetskommisjon

ae6630f3aa.jpg

Statssekretær Audun Halvorsen i UD ledet denne uken den norske delegasjonen til møtet i den norsk-russiske atomsikkerhetskommisjonen i Mu...

Les mer

Radioaktive kilder fra NTNU på avveier

reactor-group

Statens strålevern mottok 28. august melding om at radioaktive strålekilder på NTNU var borte. Kildene var lagret i en safe, og ble ...

Les mer

Søk etter reaktordrevet missil i Barentshavet

reactor-group

Statens strålevern er kjent med at media rapporterer at Russland forbereder søk i Barentshavet etter et reaktordrevet missil som ble bruk...

Les mer