Nyheter

Nå er det tid for å måle radon

5412d723ad.jpg

Oktober er måneden for å starte radonmåling i boligen din. Radon i inneluften øker risikoen for å utvikle lungekreft. ...

Les mer

Atomsikkerhetssamarbeid med Ukraina

771864eada.jpg

– Styrket atomsikkerhetssamarbeid mellom Norge og Ukraina er viktig for begge land, sier avdelingsdirektør Per Strand i Statens str&aring...

Les mer

Øvelse i Andrejevbukta

17. og 18. oktober deltok Strålevernet som observatør på en beredskapsøvelse i Andrejevbukta på Kolahalvøya. I ...

Les mer

Langsom nedgang i radioaktiv forurensning

9b879cd168.jpg

Den radioaktive forurensningen i Norge etter Tsjernobyl-ulykken i 1986 er mer langvarig enn ventet, viser Statens stråleverns vurdering for Norg...

Les mer

Vil du jobbe hos oss? Ledig stilling som avdelingsdirektør

Les mer

Klart for fjerning av brukt kjernebrensel fra Lepse

3785d960f2.jpg

Lepse er et skip som ble brukt til lagring av brukt kjernebrensel og som i mange år lå til kai nord for Murmansk. Lepse har på mange...

Les mer

Samarbeider om atomsikkerhet

7c9afd6a7b.jpg

Norge, Romania og Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har undertegnet en avtale om atomsikkerhetssamarbeid. Atomsikkerhetssamarbeidet om...

Les mer

Alle ansatte med solkundekontakt må ha bestått Solarieprøven

e41c61373b.jpg

Alle ansatte som er i kontakt med solariekundene må ha bestått solarieprøven, fastslår Helse- og omsorgsdepartementet. Det ka...

Les mer

Strategi for forebygging av hudkreft

En nasjonal arbeidsgruppe har nå klart et forslag til strategi for å redusere forekomst, dødelighet og kostnader forbundet med hudk...

Les mer

Nasjonalt yrkesdoseregister er lansert

Statens strålevern har i samarbeid med Norsk Helsenett SF utarbeidet et register der stråledoser til arbeidstakere som utsettes for str&ar...

Les mer