Nyheter

Radioaktive kilder fra NTNU på avveier

reactor-group

Statens strålevern mottok 28. august melding om at radioaktive strålekilder på NTNU var borte. Kildene var lagret i en safe, og ble ...

Les mer

Søk etter reaktordrevet missil i Barentshavet

reactor-group

Statens strålevern er kjent med at media rapporterer at Russland forbereder søk i Barentshavet etter et reaktordrevet missil som ble bruk...

Les mer