Oversiktsbilde over området til Haldenreaktoren. Industribygninger lagt mot fjell.

Den statlige etaten Norsk nukleær dekommisjonering (NND) har fått ansvaret for å bygge ned og rydde opp etter den norske atomvirksomheten og skal med tiden overta de nukleære anleggene fra dagens eiere Institutt for Energiteknikk (IFE). Før overtakelsen har Nærings- og fiskeridepartementet bedt om en full kartlegging av bygninger og arealer.

IFEs nukleære anlegg befinner seg på Kjeller og i Halden. I tillegg drifter IFE kombinert lager og deponi for lav- og mellomradioaktivt avfall (KLDRA). Dette deponiet ligger i Himdalen i Aurskog-Høland. NND skal overta deler av eiendommen på Kjeller, hele eiendommen i Halden og hele eiendommen ved KLDRA Himdalen. IFE skal overføre nukleære konsesjoner, anlegg og ansatte til NND innen 2024.

Kartlegging av bygninger og arealer

På alle anleggene foregår det nå grundige kartlegginger, tilstandsundersøkelser og forberedelser på mange områder. Dette arbeidet utfører NND i tett samarbeid med IFE. Vi gjør disse undersøkelsene for å tilegne oss så mye kunnskap som mulig og ha et best mulig beslutningsgrunnlag for å kunne legge gode planer og finne de beste løsningene.

Her er noen eksempler på arbeider som pågår:

  • Tilstandsanalyser
  • Historisk kartlegging
  • Eiendomskartlegging
  • Fysisk kartlegging
  • Radiologisk- og kjemisk kartlegging
  • Miljøkartlegging
  • Kartlegging av behov for nye mellomlagre og avfallsanlegg
  • Atombrenselstudier
  • Forberedelser til praktisk dekommisjonering