Infografikk: Landskap med elementer fra dekommisjoneringsaspektet: Transport og lagring.

Den statlige etaten Norsk nukleær dekommisjonering (NND) har fått ansvaret for å bygge ned og rydde opp etter den norske atomvirksomheten og skal med tiden overta de nukleære anleggene fra dagens eiere Institutt for Energiteknikk (IFE). Før overtakelsen har Nærings- og fiskeridepartementet bedt om en full kartlegging av bygninger og arealer.

IFEs nukleære anlegg befinner seg på Kjeller og i Halden. I tillegg drifter IFE kombinert lager og deponi for lav- og mellomradioaktivt avfall (KLDRA). Dette deponiet ligger i Himdalen i Aurskog-Høland. NND skal overta deler av eiendommen på Kjeller, hele eiendommen i Halden og hele eiendommen ved KLDRA Himdalen. IFE skal overføre nukleære konsesjoner, anlegg og ansatte til NND.

Kartlegging av bygninger og arealer

På alle anleggene foregår det nå grundige kartlegginger, tilstandsundersøkelser og forberedelser på mange områder. Dette arbeidet utføres i tett samarbeid mellom NND og IFE. Vi gjør disse undersøkelsene for å tilegne oss så mye kunnskap som mulig og ha et best mulig beslutningsgrunnlag for å kunne legge gode planer og finne de beste løsningene.

Her er noen eksempler på arbeider som pågår:

  • Tilstandsanalyser
  • Historisk kartlegging
  • Eiendomskartlegging
  • Fysisk kartlegging
  • Radiologisk- og kjemisk kartlegging
  • Miljøkartlegging
  • Kartlegging av behov for nye mellomlagre og avfallsanlegg
  • Atombrenselstudier
  • Forberedelser til praktisk dekommisjonering

Nyheter

NNDs fremtidige avfallshåndtering. Illustrasjon: Christer Nilssen

Mindre radioaktivt avfall enn tidligere antatt

Rapporten Waste Management Program beskriver overordnet hvordan NNDs avfallshåndtering vil være i forbindelse med avviklingen av de norske atomanleggene. Rapporten konkluderer med mindre aktivt og kontaminert avfall enn først antatt. NND må…

IMG 8332

Invitasjon til medvirkningsmøte for naboer rundt Sommerro i Aremark kommune

Alle som bor innenfor en radius av 1,5 km fra Sommerro inviteres til medvirkningsmøte for naboer rundt Sommerro i Aremark kommune angående mulig lokalisering av atomavfallsanlegg. Alle andre innbyggere i Aremark kommune…
Haldenreaktoren. Foto: Jan Johannessen/NND

-Nå kan fremdriften i dekommisjoneringen av de norske atomanleggene øke

Utredning beskriver hvordan Halden-reaktoren kan overføres NND 1.1.2025. Når Norges historiske atomanlegg skal dekommisjoneres er det en forutsetning at de nukleære anleggene overføres fra forskningsstiftelsen Institutt for energiteknikk (IFE) til det statlige…