Infografikk: Landskap med elementer fra dekommisjoneringsaspektet: Transport og lagring.

Den statlige etaten Norsk nukleær dekommisjonering (NND) har fått ansvaret for å bygge ned og rydde opp etter den norske atomvirksomheten og skal med tiden overta de nukleære anleggene fra dagens eiere Institutt for Energiteknikk (IFE). Før overtakelsen har Nærings- og fiskeridepartementet bedt om en full kartlegging av bygninger og arealer.

IFEs nukleære anlegg befinner seg på Kjeller og i Halden. I tillegg drifter IFE kombinert lager og deponi for lav- og mellomradioaktivt avfall (KLDRA). Dette deponiet ligger i Himdalen i Aurskog-Høland. NND skal overta deler av eiendommen på Kjeller, hele eiendommen i Halden og hele eiendommen ved KLDRA Himdalen. IFE skal overføre nukleære konsesjoner, anlegg og ansatte til NND.

Kartlegging av bygninger og arealer

På alle anleggene foregår det nå grundige kartlegginger, tilstandsundersøkelser og forberedelser på mange områder. Dette arbeidet utføres i tett samarbeid mellom NND og IFE. Vi gjør disse undersøkelsene for å tilegne oss så mye kunnskap som mulig og ha et best mulig beslutningsgrunnlag for å kunne legge gode planer og finne de beste løsningene.

Her er noen eksempler på arbeider som pågår:

  • Tilstandsanalyser
  • Historisk kartlegging
  • Eiendomskartlegging
  • Fysisk kartlegging
  • Radiologisk- og kjemisk kartlegging
  • Miljøkartlegging
  • Kartlegging av behov for nye mellomlagre og avfallsanlegg
  • Atombrenselstudier
  • Forberedelser til praktisk dekommisjonering

Nyheter

Foto: Unsplash

Meld deg på til DSAs høringsmøte i Halden

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet vil holde høringsmøte den 21. mai i Halden i forbindelse med NNDs konsesjonssøknad for å eie og drive atomanlegg. For å kunne delta må man melde seg…
AI ung

Den store intelligens-festen

Den 17. og 18. april går AI+ konferansen i Halden av stabelen. Flere hundre tenåringer tyvstartet intelligens-festen. I samarbeid med Inspiria og Tekna har Smart Innovation Norway arrangert teknologi-dager for 8-klassingene i…
Casper Boe Jensen fra Dansk Dekommissionering viser rundt på anlegget. Foto: Jan Johannessen / NND

Kunnskapsbygging i Danmark

For NND er både kunnskapsbygging, erfaringsutveksling og involvering viktig. Denne uken har NNDs sivilsamfunnsgruppe og representanter for norske kommuner som har inngått, eller er i ferd med å inngå samarbeidsavtale med NND,…