Infografikk: Landskap med elementer fra dekommisjoneringsaspektet: Transport og lagring.

Den statlige etaten Norsk nukleær dekommisjonering (NND) har fått ansvaret for å bygge ned og rydde opp etter den norske atomvirksomheten og skal med tiden overta de nukleære anleggene fra dagens eiere Institutt for Energiteknikk (IFE). Før overtakelsen har Nærings- og fiskeridepartementet bedt om en full kartlegging av bygninger og arealer.

IFEs nukleære anlegg befinner seg på Kjeller og i Halden. I tillegg drifter IFE kombinert lager og deponi for lav- og mellomradioaktivt avfall (KLDRA). Dette deponiet ligger i Himdalen i Aurskog-Høland. NND skal overta deler av eiendommen på Kjeller, hele eiendommen i Halden og hele eiendommen ved KLDRA Himdalen. IFE skal overføre nukleære konsesjoner, anlegg og ansatte til NND.

Kartlegging av bygninger og arealer

På alle anleggene foregår det nå grundige kartlegginger, tilstandsundersøkelser og forberedelser på mange områder. Dette arbeidet utføres i tett samarbeid mellom NND og IFE. Vi gjør disse undersøkelsene for å tilegne oss så mye kunnskap som mulig og ha et best mulig beslutningsgrunnlag for å kunne legge gode planer og finne de beste løsningene.

Her er noen eksempler på arbeider som pågår:

  • Tilstandsanalyser
  • Historisk kartlegging
  • Eiendomskartlegging
  • Fysisk kartlegging
  • Radiologisk- og kjemisk kartlegging
  • Miljøkartlegging
  • Kartlegging av behov for nye mellomlagre og avfallsanlegg
  • Atombrenselstudier
  • Forberedelser til praktisk dekommisjonering

Nyheter

Kvinne som representerer Norsk Nukleær Dekommisjonering gestikulerer og snakker med student på stand under Karrieredagene på Høgskolen i Østfold.

På jakt etter de beste hodene

-Vi trenger de beste hodene for å løse oppdraget vårt, sier direktør for sektor kommunikasjon i NND, Martin Andreasson. Det er karrieredager ved høgskolen i Østfold og i foajeområdet i Halden myldrer…

Bilde av Direktør i NND Pål Mikkelsen og adm. direktør ved IFE Nils Morten Huseby, iført verneutstyr på besøk i reaktor.

Utreder stegvis virksomhetsoverdragelse

Nærings- og fiskeridepartementet ber NND utrede en stegvis virksomhetsoverdragelse av IFE sin nukleære virksomhet i Halden og Lillestrøm. Norsk nukleær dekommisjonering har fått ansvaret for å avvikle de norske nukleære forskningsanleggene. De…
IMG 1210 ps

NND seminar under Arendalsuka 2023: Atomavfall i Norge – vi trenger kompetanse for framtiden

Under Arendalsuka 2023 inviterer NND til seminaret Atomavfall i Norge – vi trenger kompetanse for framtiden. Arrangør Norsk nukleær dekommisjonering NND Dag Onsdag 16/8 2023 08:00 – 09:30 Arrangementstype Debatt Tema Klima/miljø…