Den statlige etaten Norsk nukleær dekommisjonering (NND) har fått ansvaret for å bygge ned og rydde opp etter den norske atomvirksomheten og skal med tiden overta de nukleære anleggene fra dagens eiere Institutt for Energiteknikk (IFE). Før overtakelsen har Nærings- og fiskeridepartementet bedt om en full kartlegging av bygninger og arealer.

IFEs nukleære anlegg befinner seg på Kjeller og i Halden. I tillegg drifter IFE kombinert lager og deponi for lav- og mellomradioaktivt avfall (KLDRA). Dette deponiet ligger i Himdalen i Aurskog-Høland. NND skal overta deler av eiendommen på Kjeller, hele eiendommen i Halden og hele eiendommen ved KLDRA Himdalen. IFE skal overføre nukleære konsesjoner, anlegg og ansatte til NND innen 2024.

Les mer om det nukleære
anlegget i Halden her

Les mer om det nukleære
anlegget på Kjeller her

Les mer om Kombinert lager og
deponi for lav- og mellomradioaktivt
avfall (KLDRA) her

Kartlegging av bygninger og arealer

På alle anleggene foregår det nå grundige kartlegginger, tilstandsundersøkelser og forberedelser på mange områder. Dette arbeidet utfører NND i tett samarbeid med IFE. Vi gjør disse undersøkelsene for å tilegne oss så mye kunnskap som mulig og ha et best mulig beslutningsgrunnlag for å kunne legge gode planer og finne de beste løsningene.

Her er noen eksempler på arbeider som pågår:

  • Tilstandsanalyser
  • Historisk kartlegging
  • Eiendomskartlegging
  • Fysisk kartlegging
  • Radiologisk- og kjemisk kartlegging
  • Miljøkartlegging
  • Kartlegging av behov for nye mellomlagre og avfallsanlegg
  • Atombrenselstudier
  • Forberedelser til praktisk dekommisjonering