NNDs utredninger etter Statens prosjektmodell

1

Konseptfase

Fra

Justis- og beredskapsdepartementet

Kvalitetssikring (KS1)

Prop. 56 LS (2017-2018)

Referert

Referatsaker
05.04.2018

2

Kvalitetssikring (KS1)

Når

Næringsminister Iselin Nybø mottok rapporten 14.05.2020.

3

Forprosjekt

Referat Stortinget
Vedtak og henstillinger

Vedtak og henstillinger

4

Kvalitetssikring (KS2)

Referat Stortinget
Sak 12
28.05.2018
Se video
5

Gjennomføring

Sanksjonert 15.06.2018 (lov38)

Lovvedtak 54 (2017-2018)

Ikrafttredelse 15.06.2018 (lov 38)

Ikrafttredelse 15.06.2018 (lov 38)

Status

 

  • Vedtak i korthet

    Stortinget har vedtatt en ny personopplysningslov som avløser gjeldende personopplysningslov. Den nye loven består av to hovedelementer. For det første gjøres EUs personvernforordning til norsk lov gjennom en inkorporasjonsbestemmelse. For det andre gis det en rekke bestemmelser som supplerer reglene i forordningen. Det er også endret en rekke bestemmelser i særlovgivningen som følge av den nye personopplysningsloven.

  • Behandling og vedtak

    Lovsaken er ferdigbehandlet