Project

nuclear-parts-2

Dekommisjonering av reaktorer som ikke er i bruk

Norge har totalt fire atomreaktorer, tre på Kjeller og en i Halden.

avfall

Nytt anlegg for radioaktivt avfall

NND og Statsbygg samarbeider om å lage en faglig analyse av et nytt anlegg for radioaktivt avfall.