Nytt anlegg for radioaktivt avfall

Prosjekter

Nåværende lager og deponi for lav- og mellomaktivt radioaktivt avfall begynner og bli fullt.

NND og Statsbygg samarbeider om å lage en faglig analyse av et nytt anlegg for radioaktivt avfall.

Her kan du lese om hvorfor Norge har behov for et nytt såkalt KLDRA-anlegg, og prosessen fremover.

Hva er KLDRA?

KLDRA står for «Kombinert lager og deponi for lav- og mellomaktivt radioaktivt avfall».

I dag finnes det kun ett slikt lager/deponi i Norge, og det befinner seg i Himdalen i Aurskog-Høland. Her oppbevares avfall fra norsk industri, helsevesen og forsvar, og avfall fra Institutt for energiteknikk (IFE).

Institutt for energiteknikk (IFE) driver KLDRA-anlegget i Himdalen etter avtale med Nærings- og fiskeridepartementet som finansierer driften. Anlegget eies av Statsbygg.

Anlegget i Himdalen begynner å fylles opp. Derfor planlegger Norge å bygge et nytt KLDRA-anlegg. Anlegget skal, i tillegg til å ta i mot dagens avfall, også kunne ta imot avfall fra nedbyggingen av de to atomreaktorene i Halden og på Kjeller og tilknyttede anlegg.

Hvorfor trenger Norge enda et slik lager/deponi?

Dagens anlegg i Himdalen stod ferdig i 1998, og er allerede 63 prosent fylt opp. Det forventes å bli fullt rundt år 2035, og enda raskere ved en nedbygging av Haldenreaktoren, som nå er besluttet stengt.

En rapport anbefaler derfor at et nytt anlegg bør stå klart i 2025. Det tok 10 år å planlegge og bygge KLDRA-anlegget i Himdalen. Derfor haster det å komme i gang med byggingen.

 

Interessert i å vite mer? Les hele artikkelen.