Vi ønsker tett samarbeid
med kommuner, næringsliv
og sivilsamfunnet forøvrig.

Spørsmål og svar

Norsk nukleær dekommisjonering ønsker å informere bredt om atomkraft.

Ledige stillinger

Vi jobber for en styrt avvikling av norske atomanlegg, og en sikker håndtering av nukleært avfall.

HVEM OG HVA ER NND?

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en statlig etat, underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Etaten ble etablert i 2018, og har kontor i Halden.

NND leder arbeidet med en styrt avvikling (dekommisjonering) av norske atomanlegg, og bidrar til en sikker håndtering av alt nukleært avfall – til det beste for fremtidige generasjoner.

Vi er en fagetat på det nukleære området som gir uavhengige råd til regjeringen, og forvalter nukleær infrastruktur på statens vegne. En nærmere beskrivelse av våre oppgaver finner du i vårt «tildelingsbrev».

NND samarbeider tett med Institutt for energiteknikk (IFE) som i dag forvalter de norske atomanleggene. Når den tid kommer vil NND overta konsesjonsbelagte oppgaver for de atomanlegg som skal dekommisjoneres. Det planlegges også for overtakelse av annen infrastruktur som kreves for å håndtere nukleært avfall og brukt brensel. Vi er opptatt av å ivareta kompetansen som IFE har bygget opp gjennom mange år.

Vi skal også ta vare på radioaktivt avfall fra andre sektorer som norsk industri, helsevesen og forsvar.

Vi er i en etableringsfase, og planlegger i 2019 omfanget av oppgaver og ansvar. Vi bygger også opp kompetansen som trengs for å kunne gjennomføre arbeidet. De fleste statlige oppdrag og midler på det nukleære området vil med tiden kanaliseres gjennom etaten.

Brukt brensel

0tonn

Brukt brensel
Reaktorer

0

Reaktorer

Gode løsninger på kompliserte problemstillinger

  • NND ønsker å finne gode løsninger på kompliserte problemstillinger. Dekommisjonering og håndtering av nukleært avfall er utfordrende, og krever derfor bredt samarbeid med en rekke aktører.
  • Den norske nukleære historien har gitt felles goder som for eksempel sikrere reaktordrift i mange land og tryggere styring av oljeplattformer i Nordsjøen.

    Samtidig er det vårt felles ansvar å rydde opp i Norges nukleære avfall på en god måte, slik at våre barn ikke lever med konsekvensene av tidligere generasjoners valg.

  • Du kan lese mer om Norges forskningsreaktorer og departementets arbeid med nukleær avfallshåndtering på hjemmesidene til Nærings- og fiskeridepartementet.

Våre medarbeidere

Her finner du kontaktinformasjon til ansatte på NND.

Finn ut mer

Ledige stillinger

Vi jobber for en styrt avvikling av norske atomanlegg, og en sikker håndtering av nukleært avfall. Det er viktige og komplekse oppgaver som krever kompetanse innen mange ulike fagområder. Vi er i en etableringsfase og søker nye medarbeidere.

Finn ut mer

Spørsmål og svar

Norsk nukleær dekommisjonering ønsker å informere bredt om atomkraft.

Du kan selv stille spørsmål her, og få svar fra våre eksperter. Alle svar blir lagt ut fortløpende.

Finn ut mer

Anskaffelser

Oppdrag for eksterne leverandører og samarbeidspartnere. Norsk nukleær dekommisjonering er en statlig etat som følger «Lov om offentlig anskaffelser».

Finn ut mer

Relasjoner

NND ønsker å finne gode løsninger på kompliserte problemstillinger. Dekommisjonering og håndtering av nukleært avfall er utfordrende, og krever derfor bredt samarbeid med en rekke aktører.

Finn ut mer