IFE
IFE har tillatelse å drive de to nå avstengte forskningsreaktorene i Norge. NND samhandler tett med IFE for å overføre kompetanse og anlegg fra IFE til NND.

Statsbygg
Statsbygg eier KLDRA-anlegget i Himdalen i Aurskog-Høland og assisterer i arbeidet med å finne en plats for nye anlegg

Direktoratet for Strålevern og Atomsikkerhet (DSA)
DSAs oppgave er å påse at sikkerheten ved de nukleære anleggene i Norge er forsvarlig og i tråd med gjeldende regelverk

IAEA
IAEA er et FN-organ og en hub for samarbeid innenfor sikker og fredelig bruk av nukleær teknologi.

Dansk dekommisjonering
DD er ansvarlig for å dekommisjonere den Danske nukleære infrastrukturen som finnes på Risø utenfor Roskilde.

SKB
Svensk Kärnbränslehantering er den organisasjon i Sverige som har ansvar for lager og deponi av radioaktivt avfall og brukt brensel.

NEA
NEA er en del av OECD og fasiliterer samarbeid mellom lender med nukleær infrastruktur med formål å oppnå økt sikkerhet.

SVAFO
SVAFO er det selskap som har oppgaven å dekommisjonere den svenske forskningsreaktorn i Studsvik.

Studsvik
Et svensk selskap som er spesialisert på forskjellige områder innenfor nukleær sektor. Eksempelvis håndtering av brukt brensel.

Orano
Et Fransk selskap som er spesialisert på mange forskjellige områder innenfor nukleær sektor. Eksempelvis håndtering av brukt brensel.

NDA
National Decommissioning Agency er tilsvarende NND i Storbritannia. Oppgavene er lignende, men arbeidet gjennomføres på en helt annen skala.

NIA
Nuclear Industry Association er bransjeorganisasjonen for den nukleære sektoren i Storbritannia. Dette innebærer at de også håndterer dekommisjonering.

NFD
Norges Fiskeri og Næringsdepartement er NNDs eierdepartement og har samordningsansvar i regjeringen før nukleære saker.

NWMO
The Nuclear Waste Management Organization er den organisasjon som håndterer Kanadas radioaktive avfall.

Posiva
Posiva er Finlands ekspertorganisasjon med ansvar for å håndtere radioaktivt avfall.