Hvem er vi?

Medarbeidere i Norsk nukleær dekommisjonering.

Pål Mikkelsen
Direktør

Pål Mikkelsen

Adresse: Storgata 2a, 1767 Halden

pal.mikkelsen@nnd.no

Mobil: +47 948 33 423

Ann-Cathrin Becken
Administrasjonssjef

Ann-Cathrin Becken

Adresse: Storgata 2a, 1767 Halden

ann-cathrin.becken@nnd.no

Mobil: +47 478 11 996

Nina Ramberg
Sikkerhetsjef

Nina Ramberg

Adresse: Storgata 2a, 1767 Halden

nina.ramberg@nnd.no

Mobil: +47 951 78 949

Martin Andreasson
Kommunikasjonssjef

Martin Andreasson

Adresse: Storgata 2a, 1767 Halden

martin.andreasson@nnd.no

Mobil: +47 977 22 001

Nils Bøhmer
Forsknings- og utviklingssjef

Nils Bøhmer

Adresse: Storgata 2a, 1767 Halden

nils.bohmer@nnd.no

Mobil: +47 900 37 517

Peter Keyser
Teknisk sjef

Peter Keyser

Adresse: Storgata 2a, 1767 Halden

peter.keyser@nnd.no

Mobil: +47 90539038

Annika Kluge
Rådgiver HR og administrasjon

Annika Kluge

Adresse: Storgata 2a, 1767 Halden

annika.kluge@nnd.no

Mobil: +47 99081957

Holger Blauhut
Rådgiver lønn og regnskap

Holger Blauhut

Adresse: Storgata 2a, 1767 Halden

holger.blauhut@nnd.no

Mobil: +47 908 91 446

Knut Brox
Fagansvarlig fysisk sikring, IKT og beredskap

Knut Brox

Adresse: Storgata 2a, 1767 Halden

knut.brox@nnd.no

Mobil: +47 916 46 941

Håvard Kristiansen
Seniorrådgiver Forskning og utvikling

Håvard Kristiansen

Adresse: Storgata 2a, 1767 Halden

havard.kristiansen@nnd.no

Mobil: +47 959 05 884

Rajdeep Singh Sidhu
Fagansvarlig strålevern og miljø

Rajdeep Singh Sidhu

Adresse: Storgata 2a, 1767 Halden

rajdeep.sidhu@nnd.no

Mobil: +47 99 277 659

Monica Terese Sunde
Fagansvarlig sikkerhets- og kvalitetssystem

Monica Terese Sunde

Adresse: Storgata 2a, 1767 Halden

monica.terese.sunde@nnd.no

Mobil: +47 478 79 373

Kommunikasjonsrådgiver

Hanne Lund-Nilsen

Adresse: Storgata 2a, 1767 Halden

hanne.lund-nilsen@nnd.no

Mobil: +47 93018630

Jurist

Espen Jamissen

Adresse: Storgata 2a, 1767 Halden

Espen.jamissen@nnd.no

Mobil: +47 478 79 373