NND forbereder for å innføre et eget mål- og resultatstyringssystem. I forbindelse med dette revideres etatens strategier.

Skritt mot et bærekraftig samfunn

Som del av regjeringens ambisjoner på klima og miljø området har NND fått i oppgave å lage en fremdriftsplan for bærekraft og grønn omstilling. Kartlegging av og rapportering på egne klimagassutslipp har første prioritet.

Fremdriftsplan for grønn omstilling i NND