Deep Borehole Placement of Radioactive Wastes – A Feasibility Study

Denne mulighetsstudien fra Universitetet i Stavanger og Universitetet i Waterloo beskriver muligheter og metoder for å deponere radioaktivt avfall i borehull. Rapporten inneholder en omfattende beskrivelse av boreteknologi og tidligere studier av borehullsdeponering. Basert på dette, skisserer forfatterne et design for et deponikonsept, og et kostnadsestimat.

LAST NED RAPPORTEN >

Technical Report Deep Borehole Disposal Concept

Denne rapporten beskriver hvordan brukt brensel eller høyradioaktivt avfall fra reprosessering kan deponeres i borehull.

LAST NED RAPPORTEN >

Technical Note Scoping the possibility of ILW disposal in boreholes

Dette notatet skisserer hvordan 200-literstønner med lav- og mellomradioaktivt avfall potensielt kan deponeres i borehull eller en sjakt.

LAST NED RAPPORTEN >

Technical Report Concept Description For Norwegian National Disposal Facility For Radioactive Waste

Denne rapporten beskriver ulike typer deponier for avfallet som NND skal håndtere, inkludert alle klasser av radioaktivt avfall og ikke-radioaktivt dekommisjoneringsavfall. De ulike deponikonseptene er dimensjonert iht. foreløpige estimater for avfallsvolum og kombinert til et Nasjonalanlegg for deponering av radioaktivt avfall. Rapporten vil danne utgangspunkt for fortsatt utvikling. I september 2020 forventes en tilhørende rapport om kostnadsestimering for de ulike deponitypene og et vedlegg med ytterligere beskrivelse av borehullskonseptet. Rapporten er skrevet av det finsk-tyske konsortiet AINS/VTT/BGE-TEC i samarbeid med og på oppdrag fra NND.

LAST NED RAPPORTEN >

Technical Report Feasability Of KBS-3 Spent Fuel Disposal Concept For Norwegian Fuel

Denne rapporten omhandler muligheten for, og utfordringer ved å bruke KBS-3 konseptet til å deponere norsk brukt reaktorbrensel. Rapporten er skrevet av det finsk-tyske konsortiet AINS/VTT/BGE-TEC i samarbeid med og på oppdrag fra NND.

LAST NED RAPPORTEN >

Tecnical Report Applicability Of KBS-3 Concept For Vitrified Waste Disposal

Denne rapporten drøfter hvordan deponikonseptet KBS-3 kan benyttes til å deponere avfall fra reprosessering. Rapporten er skrevet av det finsk-tyske konsortiet AINS/VTT/BGE-TEC i samarbeid med og på oppdrag fra NND.

LAST NED RAPPORTEN