Konseptvalgutredning (KVU) om dekommisjonering av IFEs nukleære anlegg

KVU Fremtidig dekommisjonering av de nukleære anleggene i Norge

Kvalitetssikring (KS1) av KVU Fremtidig dekommisjonering av de nukleære anleggene i Norge

KVU trinn 2 Fremtidig dekommisjonering av IFEs nukleære anlegg

Kvalitetssikring (KS1) av KVU trinn 2 Fremtidig dekommisjonering av IFEs nukleære anlegg

Begrenset konseptvalgutredning (KVU) om behandling av norsk brukt reaktorbrensel

Begrenset konseptvalgutredning (KVU) om behandling av norsk brukt reaktorbrensel

Konseptvalgutredning (KVU) om oppbevaring av norsk radioaktivt avfall

Skal leveres i desember 2022.