Utredninger etter statens prosjektmodell for store investeringer

Konseptvalgutredning (KVU) om dekommisjonering av IFEs nukleære anlegg

KVU Fremtidig dekommisjonering av de nukleære anleggene i Norge

Kvalitetssikring (KS1) av KVU Fremtidig dekommisjonering av de nukleære anleggene i Norge

KVU trinn 2 Fremtidig dekommisjonering av IFEs nukleære anlegg

Kvalitetssikring (KS1) av KVU trinn 2 Fremtidig dekommisjonering av IFEs nukleære anlegg

Begrenset konseptvalgutredning (KVU) om behandling av norsk brukt reaktorbrensel

Begrenset konseptvalgutredning (KVU) om behandling av norsk brukt reaktorbrensel

Kvalitetssikring (KS1) av begrenset KVU Behandling av norsk brukt reaktorbrensel
Vedlegg A KS1 Management of Norwegian Spent Nuclear Fuel
Vedlegg B KS1 Kostnads og usikkerhetsanalyser

Konseptvalgutredning (KVU) om oppbevaring av norsk radioaktivt avfall

Konseptvalgutredningen har fått utsatt tidsfrist for å gi NND mulighet å prioritere andre oppgaver.

Utredninger etter utredningsinstruksen

NND skal sammen med IFE utrede, inkludert beregne investeringskostnader og levetidskostnader, et
midlertidig lager for brensel og avfall, samt oppgradering av behandlingsanlegg. Utredningen
skal følge Finansdepartementets utredningsinstruks og skal ferdigstilles innen 1. juni 2022.

Konseptvalgnotat: Utredning av løsninger for midlertidig lager og avfallsanlegg for radioaktivt avfall (UMA)

 

Andre utredninger

Lager for radioaktivt avfall

Lager for radioaktivt avfall – Rapport Fase 0

Forslag til lokaliseringsprosess for deponi med nødvendige støtteanlegg  radioaktivt avfall

Oppdragsbrev
Rapport
Følgebrev
Tilbakemelding fra DSA

Prosjekt KLDRA

Prosjekt KLDRA Sluttrapport

Virksomhetsoverdragelse

Utredning stegvis overføring