Den 13. november 2020 la regjeringen frem den første stortingsmeldingen om oppryddingen etter Norges atomvirksomhet. 

I 2018 og 2019 stengte Institutt for energiteknikk (IFE) sine atomreaktorer på Kjeller og i Halden. Dermed startet en stor oppryddingsjobb som vil gå over flere tiår.

Ny stortingsmelding

– Atomreaktorene har vært viktige for Norge, det var staten som satte i gang atomeventyret etter andre verdenskrig. Nå starter vi en stor oppryddingsjobb som vil ta lang tid og koste mye penger. Det kan være så mange som 15 Storting fremover som vil være involvert i beslutninger knyttet til oppryddingsarbeidet. Dette stiller krav til planlegging og gode politiske prosesser. Vi må finne gode og forutsigbare løsninger som både er tverrpolitiske og langsiktige, sier næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding fra Regjeringen.

Norsk nukleær dekommisjonering har fått ansvaret for oppryddingen og håndteringen av det norske atomavfallet.

– Oppgaven er stor og kompleks. Arbeidet kommer til å kreve store statlige bevilgninger og vare lenge. Prosjektet vil ta minst like lang tid som vi har hatt nukleær virksomhet, og siste anslåtte kostnad er 21 milliarder. Det er viktig å etablere felles forståelse og kunnskapsgrunnlag, og at prinsippene og prosessene for oppryddingen forankres både politisk og ute i samfunnet, sier NNDs direktør Pål Mikkelsen.

– Stortingsmeldingen er sentral i dette – den gir en grundig og helhetlig beskrivelse av norsk atomvirksomhets historie, hvor vi står i dag, hvilke utfordringer vi står overfor og hvilke valg som må tas fremover.