I påvente av implementering av eInnsyn, kommer NND til å publisere excel-filer med postjournal* hver mandag, med post inn/ut for uken før.

MERK! Under ferieavvikling vil vi ikke publisere med like hyppige intervaller.

NND publiserer ikke interne notater på postjournalen.

NND vil i forkant varsle om overgang til eInnsyn på nnd.no og Facebook.

Be om innsyn

Innsynsbegjæringer og evt. spørsmål sendes til post@nnd.no.
Oppgi saksnummer og journalpostnummer på dokument det begjæres innsyn i.

Postjournaler

Postjournal_journalført 08072020 til 17072020
Postjournal_journalført 01072020 til 07072020
Postjournal tom 30062020*

*Postjournalene tom 30. juni 2020  inneholder en del dokumenter som er etterregistrert. Dette betyr at dokumentene kan være fra 2018/2019 ettersom arkivsystem ikke var på plass før i slutten av mars 2020.

Innholdet i postjournalen (felt for felt):
– Skjermet – Inneholder evt lovverk for dokumenter som er unntatt offentligheten (NB. dersom det finnes vedlegg til dokumentet som er unntatt offentligheten, vil ikke det synes på postjournalen)
– Innhold – Journalposttittel/dokumenttittel
– Sakstittel – Tittel på saken journalposten tilhører
– Doktype – Informasjon om det er inngående eller utgående dokumenter
– Doknr – Starter med saksnummer med journalpostnummer og dokument/løpenummer – f.eks. 2020/202(saksnummer)-2(journalpostnummer) (2020/467) (dokument/løpenummer)
– Journaldato – Datoen for når dokumentet er journalført/registrert
– Dokumentdato – Brevdato
– Saksansvarlig – Angir hvem som er ansvarlig for saken i NND
– Avsender/mottaker – Angir i forkortelse hvilken avdeling saken tilhører (beskrivelse i neste avsnitt) og hvem som er mottaker/avsender (eksterne) NB. Noen avsendere/mottakere som har en godt innarbeidet forkortelse vil gjerne dukke opp med forkortelsen (f.eks. IFE)

Forkortelser på avdelinger i NND:
ADM = Administrasjon (Inneholder HR, IT, økonomi, juridisk og dokumentforvaltning)
FoU = Forskning og utvikling
SKM = Sikkerhet
KOM = Kommunikasjon
NND = Norsk nukleær dekommisjonering (Inneholder direktør)
TEK = Teknisk
PRO = Prosjekt