Ikon: Anlegg

Norge har hatt fire atomreaktorer. Alle er nå stengt, og planleggingen av oppryddingen har startet.

Ikon: Avfall

Atomforskningen ved reaktorene etterlater seg 16,5 tonn brukt atombrensel som i dag er lagret på Institutt for Energiteknikk (IFE) sine anlegg på Kjeller og i Halden.

Ikon: ansatte

Anlegg og personell fra IFE skal med tiden føres over til NND i en virksomhetsoverføring. Allerede i dag samarbeider IFE og NND tett på flere områder.

Ikon: Dokumenter

Tre store statlige investeringsprosjekter/utredninger gjøres i forbindelse med oppryddingen: 1) Dekommisjonering av atomanleggene 2) Håndtering av brukt reaktorbrensel 3) Anlegg for oppbevaring/deponering av radioaktivt avfall.

Ikon: Beregninger/kostnad

Det totale kostnadsanslaget er ca 21 mrd. kroner, fordelt på:​ 1) Dekommisjonering – 7 mrd. kroner 2) Behandling av brukt reaktorbrensel – 4 mrd. kroner​ 3) Oppbevaring – 10 mrd. kroner. Det er stor usikkerhet rundt kostnadene.

Ikon: Kalender/tidslinje

Oppryddingsarbeidet beregnes å ta rundt 20-25 år. I 2045 er anleggsområdene fri for alle spor av nukleær aktivitet og frigjort for annet bruk. I 2070 beregnes et anlegg for endelig oppbevaring av radioaktivt avfall å være etablert. (Kilde: PP fra NFD for kommuner og NGOer).