En tilgjengelighetserklæring er en selvdeklarasjon som beskriver i hvilken grad nettsiden oppfyller krav til universell utforming av IKT.

Alle offentlige virksomheter er pålagt å ha dette på plass innen 1. februar 2023.

Les mer om Tilgjengelighetserklæring på UU-tilsynets nettside.

NND sin Tilgjengelighetserklæring er under arbeid.

 

Følgende er blant flere funksjoner på nettstedet som allerede er implementert for å sikre universell utforming:

  • Mulighet for å forstørre/forminske tekst (responsivt design)
  • Kontrastforhold og fargebruk
  • Sensoriske egenskaper
  • Meningsfull rekkefølge
  • Språk implementert i kode

Vi driver nå en gjennomgang av:

  • Bildetitler og alt-tekster
  • Link-beskrivelser
  • Bruk av H-tags i titler/mellomtitler
  • Videre testing av nettstedet