Aktuelt

AI ung

Den store intelligens-festen

Den 17. og 18. april går AI+ konferansen i Halden av stabelen. Flere hundre tenåringer tyvstartet intelligens-festen. I samarbeid med Inspiria og Tekn...

Casper Boe Jensen fra Dansk Dekommissionering viser rundt på anlegget. Foto: Jan Johannessen / NND

Kunnskapsbygging i Danmark

For NND er både kunnskapsbygging, erfaringsutveksling og involvering viktig. Denne uken har NNDs sivilsamfunnsgruppe og representanter for norske komm...

En ansatt ved IFE sees i reaktorhallen til Halden-reaktoren. Foto: Jan Johannessen / NND

NNDs konsesjonssøknad for Halden er nå på høring

2018 opprettet staten Norsk Nukleær Dekommisjonering (NND). NNDs samfunnsoppdrag er å ta ansvar for Norges historiske atomavfall på en trygg, sikker o...

NNDs fremtidige avfallshåndtering. Illustrasjon: Christer Nilssen

Mindre radioaktivt avfall enn tidligere antatt

Rapporten Waste Management Program beskriver overordnet hvordan NNDs avfallshåndtering vil være i forbindelse med avviklingen av de norske atomanlegge...

IMG 8332

Invitasjon til medvirkningsmøte for naboer rundt Sommerro i Aremark kommune

Alle som bor innenfor en radius av 1,5 km fra Sommerro inviteres til medvirkningsmøte for naboer rundt Sommerro i Aremark kommune angående mulig lokal...

Haldenreaktoren. Foto: Jan Johannessen/NND

-Nå kan fremdriften i dekommisjoneringen av de norske atomanleggene øke

Utredning beskriver hvordan Halden-reaktoren kan overføres NND 1.1.2025. Når Norges historiske atomanlegg skal dekommisjoneres er det en forutsetning ...

Angelique Marck plasserer seismografen i en kjeller på Hvaler mens Sara Reisaei følger med. Foto Jan Johannessen

Kartlegger risikoen for jordskjelv

Ut av kjelleren på et gammelt skolebygg på Hvaler kryper to representanter fra Universitet i Bergen. De kan rapportere at kjelleren har strøm, er tørr...

Foto: Jan Johannessen

Forestill deg at du faktisk må løse gåten om hønen og egget

Det kreves kompetanse fra mange fagfelt for å løse NNDs samfunnsoppdrag. Les om hvordan vi arbeider for å gjennomføre et av vår tids største miljøoppr...

PS CN 20231112 013

Aremark Kommune og NND på studiereise til Sveits

NND fikk tidligere denne uken mulighet til å bli med en gruppe av Aremarks folkevalgte på studietur til våre søsterorganisasjoner i Sveits. I Sveits, ...

NND og Dansk dekommisjonering gjennomførte workshop sammen for å delel kunnskap.

Nordisk kunnskapsbygging

Denne uken har NND og Dansk dekommisjonering møttes i Halden for foredrag og workshop om hvilke kvalitative og kvantitative kriterier som skal ligge t...

En gruppe personer som deltar på FSC sin felttur til anlegget sees på toppen av grønnkledd avafallsdeponi.

Langsiktige og gode relasjoner er nøkkelen for å lykkes

NND er opptatt av å ha god dialog med sivilsamfunnet og de ulike interessentene i oppryddingsarbeidet etter det norske atomeventyret. Tillit bygges sa...

20231009 NND janjo 2078

Muligheter til å skape nye arbeidsplasser

Dekommisjonering forbindes med avvikling, men hvilke næringsmuligheter ligger det i dekommisjoneringen av de norske historiske atomanleggene? Norge ha...

20230905 HALDEN: NND samler sivilsamfunnsgruppene på Fredriksten Festning til seminar. Foto: Jan Johannessen / NND

Regjeringens forslag til statsbudsjettet 2024

Fredag 6. september 2023 ble «regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2024» offentliggjort.  Norsk Nukleær dekommisjonering (NND) foreslås bevilg...

20230905 HALDEN: NND samler sivilsamfunnsgruppene på Fredriksten Festning til seminar. Foto: Jan Johannessen / NND

Tilskuddsordning for kommuner og organisasjoner

NND er avhengig av et godt samarbeid med sivilsamfunnet og kommunene som vurderer å bli vertskap for atomanlegg. NND får innspill fra organisasjoner  ...

Samfunnskontakt i NND Hilde Rønning var en av fire fra NND som møtte studentene under Karrieredagene på Høgskolen i Østfold . Foto: Jan Johannessen

På jakt etter de beste hodene

-Vi trenger de beste hodene for å løse oppdraget vårt, sier direktør for sektor kommunikasjon i NND, Martin Andreasson. Det er karrieredager ved høgsk...

Bilde av Direktør i NND Pål Mikkelsen og adm. direktør ved IFE Nils Morten Huseby, iført verneutstyr på besøk i reaktor.

Utreder stegvis virksomhetsoverdragelse

Nærings- og fiskeridepartementet ber NND utrede en stegvis virksomhetsoverdragelse av IFE sin nukleære virksomhet i Halden og Lillestrøm. Norsk nukleæ...

Illustrasjonsfoto: Reaktor