Jeep II-reaktoren på Kjeller er en av atomreaktorene som skal dekommisjoneres. Foto: IFE

Jeep II på Kjeller var Norges siste atomreaktor i drift. Den ble stengt i 2019. Foto: IFE

Det norske atomprogrammet er avsluttet og
atomreaktorene er stengt. Nå planlegger vi
en sikker og kostnadseffektiv opprydding.

Tekst kommer

Fakta

  • Jeep II-reaktoren ble stengt i 2019 og er nå i en permanent nedkjørt tilstand, men under samme sikkerhetsregime som da den var i normal drift
  • Forberedelser for dekommisjonering av anlegget pågår
  • Arbeid med å skille ut arealene og bygningene som skal dekommisjoneres fra IFEs øvrige virksomhet på Kjeller pågår