NND har to hovedoppgaver: Vi skal avvikle de norske atomanleggene og vi skal håndtere det radioaktive avfallet. Oppryddingen beregnes å ta rundt 20-25 år og NND jobber i henhold til generasjonsprinsippet. Det er vi som lever nå som har ansvar for å rydde opp i historiske forhold.

Fase 1: Planlegging

Nedbygging av de norske atomanleggene og håndtering av det radioaktive avfallet vil koste mye penger og NND skal finne gode, sikre og kostnadseffektive løsninger. Med tiden skal NND overta anleggene fra Institutt for Energiteknikk (IFE), men IFE og NND har allerede startet et tett samarbeid på en rekke områder. Vi forbereder anleggene og områdene for den kommende nedbyggingen og sørger for sikker drift av anleggene i nedstengt tilstand. Vi jobber med planlegging og utredninger som skal hjelpe oss å finne de beste løsningene. NND jobber etter statens prosjektmodell for kvalitetssikring av store statlige investeringer.

Fase 2: Nedbygging

Det høyaktive brukte reaktorbrenselet og tungtvannet er nå fjernet fra reaktorene, og de nødvendige konsesjoner (tillatelser) er på plass. Nå er vi klare for å starte med den praktiske dekommisjoneringen for alvor. Dekommisjonering av anleggene omfatter å fjerne radioaktive kilder, demontere utstyr og systemer, rive strukturer og bygninger, og overføre radioaktivt materiale til et anlegg som er godkjent for mottak og lager.

Fase 3: Tilbakeføring av områdene

Hensikten med dekommisjoneringen er å sikre at det ikke lenger finnes spor etter nukleær virksomhet, slik at anleggsområdene kan friklasses og tas ut av regulatorisk kontroll. Det vil si at alt nukleært materiale og miljøgifter over fastsatte grenseverdier skal fjernes fra områdene. Arealene tilbakestilles til et miljø som ligner det som var før reaktorene ble bygget og området godkjennes for annet bruk.

Nasjonalt anlegg for permanent oppbevaring av radioaktivt avfall er i drift

En av NNDs hovedoppgaver er å etablere ny infrastruktur for håndtering og permanent oppbevaring av radioaktivt avfall. NNDs tolkning av oppgaven innebærer at etaten planlegger å etablere deponikapasitet for i hovedsak historisk avfall. Det vil si brukt atombrensel fra IFEs forskningsreaktorer samt avfall fra dekommisjoneringen av atomanleggene. I tillegg skal NND sørge for deponiløsninger for radioaktive kilder fra medisin, forskning og industri. Anlegget skal være operativt i 100 år med tilsynsplikt i 300 år.

Kvinne som representerer Norsk Nukleær Dekommisjonering gestikulerer og snakker med student på stand under Karrieredagene på Høgskolen i Østfold.

På jakt etter de beste hodene

-Vi trenger de beste hodene for å løse oppdraget vårt, sier direktør for sektor kommunikasjon i NND, Martin Andreasson. Det er karrieredager ved høgskolen i Østfold og i foajeområdet i Halden myldrer…

Bilde av Direktør i NND Pål Mikkelsen og adm. direktør ved IFE Nils Morten Huseby, iført verneutstyr på besøk i reaktor.

Utreder stegvis virksomhetsoverdragelse

Nærings- og fiskeridepartementet ber NND utrede en stegvis virksomhetsoverdragelse av IFE sin nukleære virksomhet i Halden og Lillestrøm. Norsk nukleær dekommisjonering har fått ansvaret for å avvikle de norske nukleære forskningsanleggene. De…
IMG 1210 ps

NND seminar under Arendalsuka 2023: Atomavfall i Norge – vi trenger kompetanse for framtiden

Under Arendalsuka 2023 inviterer NND til seminaret Atomavfall i Norge – vi trenger kompetanse for framtiden. Arrangør Norsk nukleær dekommisjonering NND Dag Onsdag 16/8 2023 08:00 – 09:30 Arrangementstype Debatt Tema Klima/miljø…