Toppbilde - Løsninger

En av NNDs oppgaver er å finne en løsning for permanent oppbevaring av norsk radioaktivt avfall. Finland bygger et dypdeponi (bildet) for sitt høyaktive brukte atombrensel. Denne løsningen kan også være aktuell for Norge og skal utredes av NND. Foto: NND/Hanne Lund-Nilsen

NND skal utrede og foreslå gode, sikre og samfunnseffektive løsninger på komplekse problemstillinger. Vi skal følge statens prosjektmodell for store investeringer og delta i internasjonalt samarbeid om kunnskapsutvikling.

NND får penger over statsbudsjettet til å løse sine oppgaver. Regjeringen skal beslutte hvilke konsepter og løsninger Norge skal velge for nedbygging av de norske atomreaktorene og hvordan vi skal håndtere det norske radioaktive avfallet for fremtiden, og Stortinget skal bevilge pengene.

Flere av investeringene er beregnet til å koste over en milliard kroner. Derfor følger NND statens prosjektmodell for store investeringer.

Tre store utredninger

I forbindelse med avvikling av norske atomanlegg og håndtering av radioaktivt avfall gjøres det tre utredninger etter statens prosjektmodell for store investeringer.

  1. Konseptvalgutredning (KVU) om dekommisjonering av IFEs nukleære anlegg
  2. Begrenset konseptvalgutredning (KVU) om behandling av norsk brukt reaktorbrensel
  3. Konseptvalgutredning (KVU) om oppbevaring av norsk radioaktivt avfall

 

Les mer om statens prosjektmodell og de ulike utredningene.

Internasjonalt samarbeid

NND skal følge beste internasjonale praksis og delta i relevante internasjonale fora for kompetanse, samarbeid og kunnskapsutvikling.

Les mer om noen av NNDs internasjonale samarbeidspartnere og søsterorganisasjoner.

Artikkelarkiv

Bilde av Peter Bennett i kontorlandskap.

NND og IFE med i pilotprosjekt med U.S. Department of Energy for å finne løsninger for håndtering av høyanriket uran

Høyanriket uran utgjør en sikkerhetsrisiko og Norge har i samarbeid med Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) lenge vært en pådriver i arbeidet med å se på…

Brenselet er lagret i lukkede stålbeholdere i stavbrønnen Foto: NND

Håndtering av norsk brukt atombrensel: NND med klare anbefalinger i ny utredning

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) har fått oppgaven med å rydde opp etter norsk atomvirksomhet og finne en permanent løsning for lagring av 16,5 tonn brukt atombrensel fra IFEs forskningsreaktorer. På oppdrag fra…

Stavbrønnen på Kjeller_2_Foto NND Nils Bøhmer

Slik kan NND og IFE tømme det gamle atombrenselslageret på Kjeller innen to år

Det brukte atombrenselet som har vært brukt i IFEs forskningsreaktor Jeep 1 har i årtier ligget lagret i et spesialbygd lager på Kjeller som kalles «Stavbrønnen». Hittil har det ikke vært mulig…

Tre store utredninger

I forbindelse med avvikling av norske atomanlegg og håndtering av radioaktivt avfall gjøres det tre utredninger etter statens prosjektmodell for store investeringer.

Internasjonalt samarbeid

NND skal følge beste internasjonale praksis. Les mer om noen av våre internasjonale samarbeidspartnere.