Søve gruve - hovedmeny

Fra 1. januar 2020 tok NND over ansvaret for opprydding etter gruvevirksomheten til AS Norsk Bergverk ved Søve gruver i Telemark.

NNDs oppdrag

NND skal vurdere mulige alternativer for opprydding, utarbeide fremdriftsplan og kostnadsanslag.

Alternativer som skal vurderes:

• Benytte et allerede godkjent deponi
• Etablere en løsning lokalt
• Er det hensiktsmessig med fellesløsninger for avfall fra Søve og avfall fra dekommisjonering av de nukleære anleggene

Bakgrunn

I perioden 1953-1965 drev AS Norsk Bergverk utvinning av metallet niob og produksjon av ferroniob ved Søve i Telemark.

I produksjonen av ferroniob ble de naturlige grunnstoffene uran og thorium konsentrert opp til en unaturlig høy konsentrasjon i slagget som ble deponert i en skråning utenfor verkstedbygget (slagghaugen) samt et annet område med konsentrasjon (vaskerijorda). I dag er slagget blandet med andre materialer og er delvis tildekket.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anser at aktivitetsnivået i området ved den nedlagte gruven er så høyt at det må gjennomføres permanent sikring av deler av restmaterialet.

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) ble 14.3.2014 pålagt av Statens strålevern (nåværende DSA) å finansiere og gjennomføre opprydningen i Søve gruver.

Målet med oppryddingen

Målsettingen med oppryddingen er å sikre at det deponeringspliktige avfallet etter Søve gruver i uoverskuelig framtid blir deponert slik at det ikke fører til skade eller ulempe for befolkning og miljø.

Bruken av området hvor det deponeringspliktige avfallet nå befinner seg, skal etter at tiltakene er utført, ikke være begrenset på grunn av den tidligere tilstedeværelsen av avfallet fra Søve gruver.

NND vil samarbeide tett med lokale myndigheter

NND ønsker en åpen og transparent prosess og vil samarbeide med relevante og berørte aktører som Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)(tilsynsmyndighet), Vestfold og Telemark Fylkeskommune (grunneier) og Nome kommune underveis i arbeidet.

NND har hatt innledende møter og vært på befaring i området med Nome kommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Les også: – Nå er det på tide å få gjennomført opprydding etter Søve gruver