slider2

Lov om offentlig anskaffelser

Norsk nukleær dekommisjonering er en statlig etat og må derfor følge «Lov om offentlig anskaffelser». Innenfor de muligheter LoA gir vil vi at de anskaffelser vi gjør ikke bare skal være økonomisk gode å gi riktig kompetanse. Vi er også opptatte av gode arbeidsforhold i henhold til helse, miljø og sikkerhet. Videre mener vi at det er viktig å ta sosial hensyn og samfunnsansvar. Derfor ønsker vi å være en aktiv part i det lokale samfunnet og bidra til et livaktig nærings- og foreningsliv.  Alle våre anskaffelser over fastslåtte terskelverdier legges ut på Doffin

FAGETAT

Vi er en fagetat på det nukleære området som gir uavhengige råd til regjeringen, og forvalter nukleær infrastruktur på statens vegne.

MILJØET

NND leder arbeidet med en styrt avvikling (dekommisjonering) av norske atomanlegg, og bidrar til en sikker håndtering av alt nukleært avfall – til det beste for fremtidige generasjoner

SAMFUNNET

NNDs mål er å bygge tillit og jobbe for gode relasjoner med alle som er berørt av vårt samfunnsoppdrag. Derfor ønsker vi størst mulig åpenhet om vårt arbeid.