slider2

Lov om offentlig anskaffelser

På denne siden legger vi ut oppdrag for eksterne leverandører og samarbeidspartnere. Norsk nukleær dekommisjonering er en statlig etat som følger «Lov om offentlig anskaffelser».

FAGETAT

Vi er en fagetat på det nukleære området som gir uavhengige råd til regjeringen, og forvalter nukleær infrastruktur på statens vegne.

MILJØET

NND leder arbeidet med en styrt avvikling (dekommisjonering) av norske atomanlegg, og bidrar til en sikker håndtering av alt nukleært avfall – til det beste for fremtidige generasjoner

SAMFUNNET

NNDs mål er å bygge tillit og jobbe for gode relasjoner med alle som er berørt av vårt samfunnsoppdrag. Derfor ønsker vi størst mulig åpenhet om vårt arbeid.