Anskaffelser

Norsk nukleær dekommisjonering er en statlig etat og følger Lov om offentlige anskaffelser (LoA).

Alle våre anskaffelser over fastslåtte terskelverdier legges ut på Doffin og EU-Supply.

Åpne anskaffelser:

Nukleære planleggings- og kommunikative tjenester for lokalisering av avfallsdeponi

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse
Dato: 14.08.2020
Lokal tid: 12:00

Bakgrunnssjekk av personell og kandidater

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse
Dato: 01.09.2020
Lokal tid: 12:00

Lukkede anskaffelser:

IT-konsulenttjenester
Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse
Dato: 02.06.2020
Lokal tid: 12:00