Anskaffelser illustrasjon

Norsk nukleær dekommisjonering er en statlig etat og følger Lov om offentlige anskaffelser (LoA). NND har et stort behov for å knytte til seg både nasjonale og internasjonale leverandører.

Alle våre anskaffelser over fastslåtte terskelverdier legges ut på Doffin og TED.

 

Artikkelarkiv

Procurement IT support systems for decommissioning

NND seeks leading IT-experts: Invitation to Bidders’ Conference

The bid for contractors to deliver IT support systems to the decommissioning of the Norwegian nuclear infrastructure is now open. We seek the leading IT-experts within decommissioning and radioactive waste management and…

Abstract grey futuristic technology background with HUD gear elements and squares. Vector illustration

NND avholdt dialogkonferanse om metoder og IT verktøy – ønsker innspill fra markedet før anskaffelse starter

Det var stor interesse for både den norske og engelske digitale dialogkonferansen for leverandører av metoder og IT-verktøy som kan støtte NND sine kjerneprosesser. Konferansen ble avholdt 18. og 19. juni, men…