Anskaffelser illustrasjon

Norsk nukleær dekommisjonering er en statlig etat og følger Lov om offentlige anskaffelser (LoA). NND har et stort behov for å knytte til seg både nasjonale og internasjonale leverandører.

Alle våre anskaffelser over fastslåtte terskelverdier legges ut på Doffin og TED.

Åpne anskaffelser:

Det er for tiden ingen åpne anskaffelser.

Lukkede anskaffelser:

Tolketjenester

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse
Dato: 24.09.2020
Lokal tid: 12:00

Anskaffelse av programvarelisenser og sky-tjenester

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse
Dato: 25.09.2020
Lokal tid: 12:00

Bakgrunnssjekk av personell og kandidater

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse
Dato: 01.09.2020
Lokal tid: 12:00

Nukleære planleggings- og kommunikative tjenester for lokalisering av avfallsdeponi

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse
Dato: 14.08.2020
Lokal tid: 12:00

IT-konsulenttjenester
Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse
Dato: 02.06.2020
Lokal tid: 12:00