Anskaffelser

Norsk nukleær dekommisjonering er en statlig etat og følger Lov om offentlige anskaffelser (LoA).

Alle våre anskaffelser over fastslåtte terskelverdier legges ut på Doffin og EU-Supply.

Følgende anskaffelser er aktive:

IT-konsulenttjenester
Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse
Dato: 02.06.2020
Lokal tid: 12:00

Leverandørkonferanse om IT-verktøy i mai 2020

Er du leverandør av IT-verktøy som kan støtte NND sine kjerneprosesser? Vi trenger råd fra markedet på hvilke IT-verktøy som best mulig kan dekke våre behov. NND vil bruke innspillene fra markedet til å utarbeide kravspesifikasjoner og prosessbeskrivelser som vil inngå i videre anskaffelsesløp.

Allerede nå kan du melde din interesse for å delta på den digitale leverandørkonferansen som vi planlegger i mai.

Les mer her >