I påvente av implementering av eInnsyn, kommer NND til å publisere excel-filer med postjournal* hver mandag, med post inn/ut for uken før.
NND publiserer ikke interne notater på postjournalen.

NND vil i forkant varsle om overgang til eInnsyn på nnd.no og Facebook.

Be om innsyn

Innsynsbegjæringer og evt. spørsmål sendes til post@nnd.no.
Oppgi saksnummer og journalpostnummer på dokument det begjæres innsyn i.

Postjournaler

Postjournal journalført 21122020 til 03012021
Postjournal journalført 07122020 til 20122020
Postjournal journalført 23112020 til 0612020
Postjournal journalført 09112020 til 22112020
Postjournal journalført 26102020 til 08112020
Postjournal journalført 12102020 til 25102020
Postjournal journalført 28092020 til 11102020
Postjournal journalført 21092020 til 27092020
Postjournal journalført 31082020 til 20092020
Postjournal journalført 24082020 til 30082020
Postjournal journalført 15082020 til 23082020
Postjournal journalført 07082020 til 14082020
Postjournal_journalført 01072020 til 07072020
Postjournal tom 30062020*

*Postjournalene tom 30. juni 2020  inneholder en del dokumenter som er etterregistrert. Dette betyr at dokumentene kan være fra 2018/2019 ettersom arkivsystem ikke var på plass før i slutten av mars 2020.

Innholdet i postjournalen (felt for felt):
– Skjermet – Inneholder evt lovverk for dokumenter som er unntatt offentligheten (NB. dersom det finnes vedlegg til dokumentet som er unntatt offentligheten, vil ikke det synes på postjournalen)
– Innhold – Journalposttittel/dokumenttittel
– Sakstittel – Tittel på saken journalposten tilhører
– Doktype – Informasjon om det er inngående eller utgående dokumenter
– Doknr – Starter med saksnummer med journalpostnummer og dokument/løpenummer – f.eks. 2020/202(saksnummer)-2(journalpostnummer) (2020/467) (dokument/løpenummer)
– Journaldato – Datoen for når dokumentet er journalført/registrert
– Dokumentdato – Brevdato
– Saksansvarlig – Angir hvem som er ansvarlig for saken i NND
– Avsender/mottaker – Angir i forkortelse hvilken avdeling saken tilhører (beskrivelse i neste avsnitt) og hvem som er mottaker/avsender (eksterne) NB. Noen avsendere/mottakere som har en godt innarbeidet forkortelse vil gjerne dukke opp med forkortelsen (f.eks. IFE)

Forkortelser på avdelinger i NND:
ADM = Administrasjon (Inneholder HR, IT, økonomi, juridisk og dokumentforvaltning)
FoU = Forskning og utvikling
SKM = Sikkerhet
KOM = Kommunikasjon
NND = Norsk nukleær dekommisjonering (Inneholder direktør)
TEK = Teknisk
PRO = Prosjekt