Norsk nukleær dekommisjonerings offentlige postjournal finner du på nettstedet www.einnsyn.no.
eInnsyn er en felles publiseringstjeneste for statlige virksomheters postjournaler.

Hva er en postjournal?

Postjournal omfatter både stat og kommune, og er enkelt forklart et register over all journalført post og korrespondanse i offentlige virksomheter. I eInnsyn skiller vi på dokument og sak. Et dokument er enten inngående eller utgående, og kalles også journalpost. En journalpost er altså et journalført dokument i arkivet. Ett dokument hører alltid hjemme i en sak, og en sak kan ha alt fra ett til hundrevis av dokumenter.

Les mer om eInnsyn og finn brukerveiledning.