Pressehenvendelser kan rettes til våre pressekontakter.

Pressekontakter

MartinAndreasson

Martin Andreasson

Kommunikasjonssjef
HanneLund-Nilsen

Hanne Lund-Nilsen

Rådgiver kommunikasjon

Be om innsyn

Innsynsbegjæringer og evt. spørsmål sendes til post@nnd.no.
Oppgi saksnummer og journalpostnummer på dokument det begjæres innsyn i.

Postjournal

I påvente av implementering av eInnsyn, kommer NND til å publisere excel-filer med postjournal* hver mandag, med post inn/ut for uken før.
NND publiserer ikke interne notater på postjournalen.

NND vil i forkant varsle om overgang til eInnsyn på nnd.no og Facebook.

Gå til postjournal.