Tildelingsbrev og annen dokumentasjon

Årsrapporter

Årsrapport 2019

Riksrevisjonens beretning til årsregnskap 2019

Årsrapport 2018

Riksrevisjonens beretning til årsregnskap 2018

Tildelings – og oppdragsbrev

2020

Oppdragsbrev – Konseptvalgutredning (KVU) om oppbevaring av norsk radioaktivt avfall

Presisering av oppdrag – begrenset konseptvalgutredning (KVU) for behandling av norsk brukt reaktorbrensel

2019

Tildelingsbrev for 2020

2018

Tildelingsbrev for 2019

Tildelingsbrev for revidert nasjonalbudsjett 2018

Hovedinstruks

NNDs hovedinstruks

Konseptvalgutredning (KVU) og kvalitetssikring (KS)

2020

Begrenset konseptvalgutredning om behandling av norsk brukt reaktorbrensel

Usikkerhetsanalyse investeringskostnad_vedlegg til begrenset konseptvalgutredning om behandling av norsk brukt reaktorbrensel

Kvalitetssikring (KS1) av KVU trinn 2 Fremtidig dekommisjonering av IFEs nukleære anlegg

2019

KVU trinn 2 Fremtidig dekommisjonering av IFEs nukleære anlegg

Strategier

2019

Utkast til avfallsstrategi

Utkast til dekommisjoneringsstrategi

Søve gruver

Rapport – Vurdering av alternativ for deponering av radioaktive masser fra Søve gruver av 15.09.2012

Tekniske rapporter

2020

Technical report -Concept Description for Norwegian National Disposal Facility for Radioactive Waste beskriver ulike typer deponier for avfallet som NND skal håndtere, inkludert alle klasser av radioaktivt avfall og ikke-radioaktivt dekommisjoneringsavfall. De ulike deponikonseptene er dimensjonert iht. foreløpige estimater for avfallsvolum og kombinert til et Nasjonalanlegg for deponering av radioaktivt avfall. Rapporten vil danne utgangspunkt for fortsatt utvikling. I september 2020 forventes en tilhørende rapport om kostnadsestimering for de ulike deponitypene og et vedlegg med ytterligere beskrivelse av borehullskonseptet. Rapporten er skrevet av det finsk-tyske konsortiet AINS/VTT/BGE-TEC i samarbeid med og på oppdrag fra NND.

Technical report – Feasability of KBS-3 spent fuel disposal concept for Norwegian fuel – 20200615 omhandler muligheten for, og utfordringer ved å bruke KBS-3 konseptet til å deponere norsk brukt reaktorbrensel. Rapporten er skrevet av det finsk-tyske konsortiet AINS/VTT/BGE-TEC i samarbeid med og på oppdrag fra NND.

Referater

Nasjonal referansegruppe for NGOer

Møtereferat 25.05.2020
Møtereferat 04.03.2020
Møtereferat 04.12.2019
Møtereferat 22.08.2019