Bilde av inngang til et kombinert lager og deponi for lav- og mellomaktivt radioaktivt avfall.

Lavt- og mellomaktivt radioaktivt avfall lagres i dette anlegget i Himdalen. Foto: IFE

Norge har et nasjonalt deponi for lav- og mellomaktivt radioaktivt avfall (KLDRA). KLDRA håndterer radioaktivt materiale og alle strålingskilder fra medisin, industri, forsvar og forskning i Norge.

Norges nasjonale lager/deponi for sluttlagring av lav- og mellomaktivt radioaktivt avfall (KLDRA) ligger i Himdalen i Aurskog-Høland kommune. I dag finnes det kun ett slikt lager/deponi i Norge.

Driftes i dag av Institutt for Energiteknikk (IFE) – NND skal overta

IFE driver anlegget på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet som finansierer driften. Anlegget eies av Statsbygg. Med tiden skal NND overta eierskapet og driften.

Anlegget

KLDRA står for «Kombinert lager og deponi for lav- og mellomaktivt radioaktivt avfall» og ble åpnet i 1998. Deponiet er et fjellanlegg med 50 meter fjelloverdekning, med fire separate fjellhaller med felles adkomsttunnel.

Tre av fjellhallene er for deponering og én er for lagring av avfall. Avfallet kommer til anlegget ferdig emballert og blir fortløpende plassert inn i deponiet, for så å bli støpt inn i betong.

Kapasiteten i deponiet er dimensjonert for behovet fram til rundt år 2035. KLDRA har ikke tilstrekkelig kapasitet til å ta imot alt avfallet som vil oppstå i forbindelse med dekommisjoneringen av atomanleggene.

Hva slags avfall lagres?

Avfallet som lagres omfatter radioaktive materialer og strålingskilder fra medisinsk behandling og diagnostikk, industri, forskning og fra forsvaret. Også ioniserende røykvarslere inneholder en radioaktiv del som må behandles og oppbevares som radioaktivt avfall.

Miljøovervåking

IFE kontrollerer og overvåker miljøet rundt deponiet. Les om kontroll og overvåkning av deponiet.

Bilde fra KLDRA, depot og lagringsplass for lav- og mellom-radioaktivt avfall. Grotte-rom med lysrør i taket og kasser/tønner langs gulvet.

Bilde: Dagens nasjonale deponi for lav- og mellomradioaktivt avfall (KLDRA) tar i mot radioaktivt avfall som lagres i tønner og stålkasser. Tønnene kan inneholde ting som kan komprimeres; typisk engangsutstyr fra atomanleggene. Stålkassene inneholder ting som ikke kan komprimeres. Foto: IFE.