20230905 HALDEN: NND samler sivilsamfunnsgruppene på Fredriksten Festning til seminar. Foto: Jan Johannessen / NND

NND har tilskuddsordninger for å samarbeide med sivilsamfunnet

NND er avhengig av et godt samarbeid med sivilsamfunnet og kommunene som vurderer å bli vertskap for atomanlegg.

NND får innspill fra organisasjonene om relevante saker i oppryddingsarbeidet som gjør oss bedre rustet til å løse oppdraget med å rydde opp i det historiske atomavfallet.

Det er også viktig for NND at beslutningstakere i nåværende og mulige vertskommuner for atomanlegg får økt kompetanse om NND og NNDs oppdrag. Dette danner grunnlag for et godt og kunnskapsbasert samarbeid.

Som en del av dette er det opprettet to støtteordninger for å kompensere ressursbruken som legges ned i arbeidet.

Her kan du lese mer om tilskdudsordningene

NND ønsker å informere bredt om vårt arbeid og ha en åpen og god dialog med sivilsamfunnet

Arbeidet med atomoppryddingen kommer til å vare i flere tiår. NND ønsker en bred involvering med sivilsamfunnet, kommunale og regionale myndigheter, interesseorganisasjoner og lokalsamfunnet i planleggingsarbeidet, under gjennomføringen og i lokaliseringsprosessen for nye lagre og deponi for radioaktivt avfall. NND skal tilrettelegge for en åpen dialog med sivilsamfunnet, få innspill og råd, skape samarbeidsfora og informere bredt.

Vi har faste møter med politikere og administrasjon i vertskommunene for de norske atomanleggene, og vi planlegger fremover for å etablere flere lokale referansegrupper.

Siden 2019 har vi hatt faste møter med en rekke norske miljøvernorganisasjoner i Nasjonal referansegruppe for NGOer.

Nasjonal referansegruppe for NGOer

NND formaliserte i 2019 et samarbeid med en referansegruppe bestående av ikke-statlige organisasjoner (NGOer).

FAKTA OM REFERANSEGRUPPEN:

– Deltakende NGOer er Bellona, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, Miljøvernforbundet, Naturvernforbundet, Natur og ungdom, Klimavenner for kjernekraft og Nei til Atomvåpen
– Avtalen løper i tre år
– NGOene kan få støtte med opptil NOK 100 000,- årlig som skal dekke forberedelser, deltakelse og reisekostnader som innvilges ved søknad
– Medlemmene i referansegruppen forutsettes å gi individuelle råd og innspill
– Medlemmene i referansegruppen skal videreformidle informasjon til sine lokallag
– Referansegruppen har ingen avgjørelsesmyndighet, men har en viktig funksjon som bro mellom sivilsamfunnet og NND
– Referansegruppen og NND har jevnlige møter
– Referatet fra møtene gjøres offentlig. Les referatene.

NNDs fremtidige avfallshåndtering. Illustrasjon: Christer Nilssen

Mindre radioaktivt avfall enn tidligere antatt

Rapporten Waste Management Program beskriver overordnet hvordan NNDs avfallshåndtering vil være i forbindelse med avviklingen av de norske atomanleggene. Rapporten konkluderer med mindre aktivt og kontaminert avfall enn først antatt. NND må…

IMG 8332

Invitasjon til medvirkningsmøte for naboer rundt Sommerro i Aremark kommune

Alle som bor innenfor en radius av 1,5 km fra Sommerro inviteres til medvirkningsmøte for naboer rundt Sommerro i Aremark kommune angående mulig lokalisering av atomavfallsanlegg. Alle andre innbyggere i Aremark kommune…
Haldenreaktoren. Foto: Jan Johannessen/NND

-Nå kan fremdriften i dekommisjoneringen av de norske atomanleggene øke

Utredning beskriver hvordan Halden-reaktoren kan overføres NND 1.1.2025. Når Norges historiske atomanlegg skal dekommisjoneres er det en forutsetning at de nukleære anleggene overføres fra forskningsstiftelsen Institutt for energiteknikk (IFE) til det statlige…

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss.

Representerer du en nasjonal NGO?

Det er fortsatt mulig å bli medlem i referansegruppen, hvis man representer en nasjonal NGO. Ved interesse, ta kontakt.

Ønsker du en presentasjon eller et foredrag?

Vi kommer gjerne til din bedrift, forening eller organisasjon og forteller om vårt arbeid.

Ta kontakt med en av våre kommunikasjons-medarbeidere.