20230905 HALDEN: NND samler sivilsamfunnsgruppene på Fredriksten Festning til seminar. Foto: Jan Johannessen / NND

NND har tilskuddsordninger for å samarbeide med sivilsamfunnet

NND er avhengig av et godt samarbeid med sivilsamfunnet og kommunene som vurderer å bli vertskap for atomanlegg.

NND får innspill fra organisasjonene om relevante saker i oppryddingsarbeidet som gjør oss bedre rustet til å løse oppdraget med å rydde opp i det historiske atomavfallet.

Det er også viktig for NND at beslutningstakere i nåværende og mulige vertskommuner for atomanlegg får økt kompetanse om NND og NNDs oppdrag. Dette danner grunnlag for et godt og kunnskapsbasert samarbeid.

Som en del av dette er det opprettet to støtteordninger for å kompensere ressursbruken som legges ned i arbeidet.

Her kan du lese mer om tilskdudsordningene

NND ønsker å informere bredt om vårt arbeid og ha en åpen og god dialog med sivilsamfunnet

Arbeidet med atomoppryddingen kommer til å vare i flere tiår. NND ønsker en bred involvering med sivilsamfunnet, kommunale og regionale myndigheter, interesseorganisasjoner og lokalsamfunnet i planleggingsarbeidet, under gjennomføringen og i lokaliseringsprosessen for nye lagre og deponi for radioaktivt avfall. NND skal tilrettelegge for en åpen dialog med sivilsamfunnet, få innspill og råd, skape samarbeidsfora og informere bredt.

Vi har faste møter med politikere og administrasjon i vertskommunene for de norske atomanleggene, og vi planlegger fremover for å etablere flere lokale referansegrupper.

Siden 2019 har vi hatt faste møter med en rekke norske miljøvernorganisasjoner i Nasjonal referansegruppe for NGOer.

Nasjonal referansegruppe for NGOer

NND formaliserte i 2019 et samarbeid med en referansegruppe bestående av ikke-statlige organisasjoner (NGOer).

FAKTA OM REFERANSEGRUPPEN:

– Deltakende NGOer er Bellona, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, Miljøvernforbundet, Naturvernforbundet, Natur og ungdom, Klimavenner for kjernekraft og Nei til Atomvåpen
– Avtalen løper i tre år
– NGOene kan få støtte med opptil NOK 100 000,- årlig som skal dekke forberedelser, deltakelse og reisekostnader som innvilges ved søknad
– Medlemmene i referansegruppen forutsettes å gi individuelle råd og innspill
– Medlemmene i referansegruppen skal videreformidle informasjon til sine lokallag
– Referansegruppen har ingen avgjørelsesmyndighet, men har en viktig funksjon som bro mellom sivilsamfunnet og NND
– Referansegruppen og NND har jevnlige møter
– Referatet fra møtene gjøres offentlig. Les referatene.

Oversiktsbilde mot en skråning hvor en mann i oransje arbeidstøy utfører måling av radioaktivitet i området.

Søve-gruver avfallet vil bli trygt og sikkert deponert i en stabil betongkonstruksjon

Leverandør og metode for oppryddingen etter AS Norsk Bergverk i Nome kommune er valgt. -Kontrakten for å rydde opp tildeles AF Decom AS. sier Nils Bøhmer, sektordirektør Teknisk i Norsk nukleær dekommisjonering.…

MAnge mennesker og en rekke båter i den indre havn i Arendal. Foto: Mona Hauglid, Arendalsuken.

NND inviterer til frokostmøte under Arendalsuka

Kunstig intelligens er samtidens heteste snakkis. Hvordan vil den raske teknologiske utviklingen og nye digitale verktøy påvirke en trygg demontering av de norske historiske atomanleggene? Under Arendalsuka 2024 inviterer NND til frokostmøte…

Bilde av Haldenreaktoren på 1950-tallet.

Rapport understreker behovet for nye lager og deponi

Ifølge en nylig publisert rapport fra Menon Economics understrekes behovet for nye lager- og deponiløsninger for å møte den økende mengden menneskeskapt radioaktivt avfall. Rapporten er bestilt av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).…

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss.

Representerer du en nasjonal NGO?

Det er fortsatt mulig å bli medlem i referansegruppen, hvis man representer en nasjonal NGO. Ved interesse, ta kontakt.

Ønsker du en presentasjon eller et foredrag?

Vi kommer gjerne til din bedrift, forening eller organisasjon og forteller om vårt arbeid.

Ta kontakt med en av våre kommunikasjons-medarbeidere.