NND og sivilsamfunnet

Nasjonale NGOer besøker atomanlegget i Halden. Fra venstre: Sara Larsen (Nei til Atomvåpen), Daniella Slabinski (Natur og Ungdom), Kjersti Album (Naturvernforbundet), Nils Bøhmer (NND), Kurt Oddekalv (Norges miljøvernforbund), Oskar Njaa (Bellona), Martin Andreasson (NND), Jan Hugo Holten (Miljøvernforbundet), Pål Thowsen (IFE), Åse Juveli Berg (Internasjonal kvinneliga for fred og frihet), Una Pasovic (Natur og Ungdom), Geir Mjønes (IFE) og Einar Heldal (Nei til Atomvåpen). Foto: NND/Hanne Lund-Nilsen

NND ønsker å informere bredt om vårt arbeid og ha en åpen og god dialog med sivilsamfunnet.

Arbeidet med atomoppryddingen kommer til å vare i flere tiår. NND ønsker en bred involvering med sivilsamfunnet, kommunale og regionale myndigheter, interesseorganisasjoner og lokalsamfunnet i planleggingsarbeidet, under gjennomføringen og i lokaliseringsprosessen for nye lagre og deponi for radioaktivt avfall. NND skal tilrettelegge for en åpen dialog med sivilsamfunnet, få innspill og råd, skape samarbeidsfora og informere bredt.

Vi har faste møter med politikere og administrasjon i vertskommunene for de norske atomanleggene, og vi planlegger fremover for å etablere flere lokale referansegrupper.

Siden 2019 har vi hatt faste møter med en rekke norske miljøvernorganisasjoner i Nasjonal referansegruppe for NGOer.

Nasjonal referansegruppe for NGOer

NND formaliserte i 2019 et samarbeid med en referansegruppe bestående av ikke-statlige organisasjoner (NGOer).

FAKTA OM REFERANSEGRUPPEN:

– Deltakende NGOer er Bellona, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, Miljøvernforbundet, Naturvernforbundet, Natur og ungdom, Klimavenner for kjernekraft og Nei til Atomvåpen
– Avtalen løper i tre år
– NGOene kan få støtte med opptil NOK 100 000,- årlig som skal dekke forberedelser, deltakelse og reisekostnader som innvilges ved søknad
– Medlemmene i referansegruppen forutsettes å gi individuelle råd og innspill
– Medlemmene i referansegruppen skal videreformidle informasjon til sine lokallag
– Referansegruppen har ingen avgjørelsesmyndighet, men har en viktig funksjon som bro mellom sivilsamfunnet og NND
– Referansegruppen og NND har jevnlige møter
– Referatet fra møtene gjøres offentlig. Les referatene.

Artikkelarkiv

Fv. Edvin Edvardsen (NND), Øystein Heggdal (Klimavenner for kjernekraft), Milly Meyer (Nei til atomvåpen), Knut Bjørnar Larsen (Sjef for Radavfall, IFE), Kjersti Album (Naturvernforbundet), Oskar Njaa (Bellona), Åse Berg og Eva Fidjestøl (Internasjonal kvinneliga for fred og frihet), Christer Nilssen (NND)

NGOer på besøk til KLDRA

Det var lenge siden sist og på tide å møtes igjen. Ved første tegn til vinter, samlet NNDs nasjonale referansegruppe for NGOer, denne gangen representert ved Nei til atomvåpen, Miljøvernforbundet, Klimavenner for…

PNINGN~1

Politikere, kommune og næringsliv samlet hos NND: Viktig med lokal forankring og samarbeid om kompetanse og utvikling

– Dere skal løse oppgaver som aldri har vært gjort i Norge, og kanskje ikke i verden på grunn av kompleksiteten, sa ekspedisjonssjef i Nærings- og fiskeridepartementet Cathrine Meland på den offisielle…

NND og nasjonale NGOer besøker atomreaktoren i Halden

Nasjonale NGOer besøker Haldenreaktoren

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) og representanter fra seks nasjonale NGOer besøkte IFEs atomreaktor i Halden onsdag 4. mars. – Det er definitivt mer å lære når man er på stedet med folka…

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss.

Representerer du en nasjonal NGO?

Det er fortsatt mulig å bli medlem i referansegruppen, hvis man representer en nasjonal NGO. Ved interesse, ta kontakt.

Ønsker du en presentasjon eller et foredrag?

Vi kommer gjerne til din bedrift, forening eller organisasjon og forteller om vårt arbeid.

Ta kontakt med en av våre kommunikasjons-medarbeidere.