Software & Hi-Tech

FAQ

Norsk nukleær dekommisjonering ønsker å informere bredt om den Norske nukleære virksomheten.

Du kan sende inn dine spørsmål ved å fylle ut skjemaet under. Spørsmål og svar blir lagt ut fortløpende.

Hva er NND?

«Norsk nukleær dekommisjonering (NND)» er en statlig etat, underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Etaten ble etablert i 2018, og har kontor i Halden. I samarbeid med IFE, som idag eier atomreaktorene i Halden og på Kjeller, tar vi ansvar for en sikker nedbygging av den infrastruktur som skal dekommisjoneres.

Hva er vår historie?

NNDs Historie startet i 2018. Den norske nukleære historien er derimot betydelig lenger. Allerede på -40 talet startet arbeidet med å bygge opp den Norske atomforskningen. Siden dess har arbeidet gitt mange felles goder blant annet i form av sikrere og bedre reaktordrift i mange land. Samtidig er det vårt felles ansvar å rydde opp i Norges nukleære avfall på en god måte, slik at våre barn ikke lever med konsekvensene av tidligere generasjoners valg. Det er her NND kommer in i bildet.