9. september avholdt NND en digital dialogkonferanse hvor vi presenterte våre behov, og ba om innspill fra markedet på løsninger for opprydding, mellomlagring og permanent deponering av gruveavfallet fra Søve gruver i Telemark.

NND vil bruke innspillene fra markedet til å utarbeide kravspesifikasjoner og prosessbeskrivelser, som vil inngå i videre anskaffelsesløp. NND er en statlig etat, og anskaffelsene vil følge Lov om offentlige anskaffelser.

Videre prosess

  • Vi ønsker skriftlig løsningsforslag (maks 10 sider) innen 06.10.2020
  • Ved behov er NND åpne for 1:1 møter både før og etter 06.10.2020
  • Den etterfølgende offentlige anbudskonferansen vil danne grunnlag for NND sitt budsjettinnspill til Nærings- og Fiskeridepartementet
  • NND ønsker oppstart 2022, men dette krever godkjenning i Statsbudsjettet

 

Ønsker du mer informasjon eller har du spørsmål?

Dersom du ønsker å gjennomføre 1:1 møte, er du velkommen til å ta kontakt. Du kan be om møte selv om du ikke deltok på konferansen.

 

Kontaktperson

Prosjektleder for NND Tore Ramsøy. E-post: tore.ramsoy@ife.no, mobil: +47 976 91 156