Arkiv for:NND

NND skal levere komplett konsesjonssøknad

Regjeringen har besluttet at det er et mål å kunne gi NND konsesjon for drift og eierskap til atomanleggene i Halden, på Kjeller og i Himdalen innen 1...

NNDs årsrapport 2020

Her kan du lese NNDs årsrapport for 2020.

NND leverer konsesjonssøknad – del 1 til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)

NND søker om konsesjon: En viktig milepæl i atomoppryddingen

Måldato for overføring av de norske atomanleggene til NND

I dag har Institutt for Energiteknikk (IFE) konsesjon for å eie og drifte de norske atomanleggene i Halden og på Kjeller, samt driften av avfallsdepon...

NNDs årsrapport 2018

Her kan du lese NNDs årsrapport for 2018.

Utredning om oppbevaring av alt norsk radioaktivt avfall

NND skal utrede løsninger for oppbevaring av alt det radioaktive avfallet i Norge i en konseptvalgutredning som skal leveres til Nærings- og fiskeride...

NND leverer utredning om behandling av brukt brensel

Rapporten Begrenset konseptvalgutredning om behandling av norsk brukt reaktorbrensel ble levert til Nærings- og fiskeridepartementet i juni 2020. Dett...

Stortingsmelding om atomopprydding

Regjeringen med ny stortingsmelding om atomopprydding: Hvordan skal Norge rydde opp etter 70 års atomforskning med reaktordrift?  

NNDs årsrapport 2019

Her kan du lese NNDs årsrapport for 2019.

Norsk nukleær dekommisjonering blir opprettet

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) ble opprettet i Statsråd den 9. februar 2018 som et ordinært forvaltningsorgan underlagt Nærings- og fiskeridepar...

Norsk nukleær dekommisjonering får sitt navn

Det blir besluttet at en ny statlig etat, som skal ha ansvaret for oppryddingen, legges til Halden og har fått navnet Norsk nukleær dekommisjonering (...

Regjeringens anbefaling

Regjeringen anbefaler at staten skal være med å finansiere en fremtidig opprydning av atomavfallet.