NND har tilskuddsordninger for å samarbeide med sivilsamfunnet.

Søknadsfrist 1. november 2023. 

 

Tilskudd til organisasjoner med aktivitet innen dekommisjonering av atomanlegg og lagring av atomavfall

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra med felles kunnskapsbygging og god dialog med organisasjoner som har aktivitet innen dekommisjonering av atomanlegg og lagring av atomavfall.   

Tilskudd utbetales i tråd med regelverk for tilskudd til organisasjoner med aktivitet innen dekommisjonering av atomanlegg og lagring av atomavfall, fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) 27.9.2023.

Tilskudd til kommuner som er eller vurderer å bli vertskap for atomanlegg

Formålet med tilskuddsordningen er å gi kommuner forutsetninger for å ivareta de forskjellige rollene som følger av å være en vertskommune for atomanlegg, og bygge opp kompetanse innenfor fagfeltet som dekommisjonering, bygging av atomanlegg og håndtering av atomavfall.   

Målgruppen er kommuner som har eller kan få atomanlegg.  

Tilskudd utbetales i tråd med regelverk for tilskudd til kommuner som er eller vurderer å bli vertskap for atomanlegg, fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) 27.9.2023.