Tildelingsbrev og annen dokumentasjon

Avfallsstrategi

Årsrapport

Beretning Riksrevisjonen

Tildelingsbrev

Hovedinstruks

Tildelingsbrev for revidert nasjonalbudsjett