Archive for tag: Søve gruver

Bilde av bygninger tilhørende Søve Gruve.

NND tar et nytt grep om anskaffelsen for å rydde opp etter AS Norsk bergverks virksomhet ved Søve gruver

For å oppfylle strenge krav til tydelighet, transparens og likebehandling i tråd med lov om offentlig anskaffelser, har Norsk nukleær dekommisjonering...

Illustrasjonsfoto: Reaktor