Aktuelt

Oversiktsbilde mot en skråning hvor en mann i oransje arbeidstøy utfører måling av radioaktivitet i området.

Søve-gruver avfallet vil bli trygt og sikkert deponert i en stabil betongkonstruksjon

Leverandør og metode for oppryddingen etter AS Norsk Bergverk i Nome kommune er valgt. -Kontrakten for å rydde opp tildeles AF Decom AS. sier Nils Bøh...

MAnge mennesker og en rekke båter i den indre havn i Arendal. Foto: Mona Hauglid, Arendalsuken.

NND inviterer til frokostmøte under Arendalsuka

Kunstig intelligens er samtidens heteste snakkis. Hvordan vil den raske teknologiske utviklingen og nye digitale verktøy påvirke en trygg demontering ...

Bilde av Haldenreaktoren på 1950-tallet.

Rapport understreker behovet for nye lager og deponi

Ifølge en nylig publisert rapport fra Menon Economics understrekes behovet for nye lager- og deponiløsninger for å møte den økende mengden menneskeska...

2024.05.21 Thon Hotel Halden: DSA holder høringsmøte om NND virksomhetsovertagelse (VO) av Halden anlegget. Foto: Christer Nilssen

-Vi har samme mål: En sikker dekommisjonering av anleggene

-Dette er kanskje den største søknaden DSA har behandlet, sier Heidar Hüttmann i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). Det er dagen ette...

Foto: Unsplash

Meld deg på til DSAs høringsmøte i Halden

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet vil holde høringsmøte den 21. mai i Halden i forbindelse med NNDs konsesjonssøknad for å eie og drive ato...

AI ung

Den store intelligens-festen

Den 17. og 18. april går AI+ konferansen i Halden av stabelen. Flere hundre tenåringer tyvstartet intelligens-festen. I samarbeid med Inspiria og Tekn...

Casper Boe Jensen fra Dansk Dekommissionering viser rundt på anlegget. Foto: Jan Johannessen / NND

Kunnskapsbygging i Danmark

For NND er både kunnskapsbygging, erfaringsutveksling og involvering viktig. Denne uken har NNDs sivilsamfunnsgruppe og representanter for norske komm...

En ansatt ved IFE sees i reaktorhallen til Halden-reaktoren. Foto: Jan Johannessen / NND

NNDs konsesjonssøknad for Halden er nå på høring

2018 opprettet staten Norsk Nukleær Dekommisjonering (NND). NNDs samfunnsoppdrag er å ta ansvar for Norges historiske atomavfall på en trygg, sikker o...

NNDs fremtidige avfallshåndtering. Illustrasjon: Christer Nilssen

Mindre radioaktivt avfall enn tidligere antatt

Rapporten Waste Management Program beskriver overordnet hvordan NNDs avfallshåndtering vil være i forbindelse med avviklingen av de norske atomanlegge...

IMG 8332

Invitasjon til medvirkningsmøte for naboer rundt Sommerro i Aremark kommune

Alle som bor innenfor en radius av 1,5 km fra Sommerro inviteres til medvirkningsmøte for naboer rundt Sommerro i Aremark kommune angående mulig lokal...

Haldenreaktoren. Foto: Jan Johannessen/NND

-Nå kan fremdriften i dekommisjoneringen av de norske atomanleggene øke

Utredning beskriver hvordan Halden-reaktoren kan overføres NND 1.1.2025. Når Norges historiske atomanlegg skal dekommisjoneres er det en forutsetning ...

Angelique Marck plasserer seismografen i en kjeller på Hvaler mens Sara Reisaei følger med. Foto Jan Johannessen

Kartlegger risikoen for jordskjelv

Ut av kjelleren på et gammelt skolebygg på Hvaler kryper to representanter fra Universitet i Bergen. De kan rapportere at kjelleren har strøm, er tørr...

Foto: Jan Johannessen

Forestill deg at du faktisk må løse gåten om hønen og egget

Det kreves kompetanse fra mange fagfelt for å løse NNDs samfunnsoppdrag. Les om hvordan vi arbeider for å gjennomføre et av vår tids største miljøoppr...

PS CN 20231112 013

Aremark Kommune og NND på studiereise til Sveits

NND fikk tidligere denne uken mulighet til å bli med en gruppe av Aremarks folkevalgte på studietur til våre søsterorganisasjoner i Sveits. I Sveits, ...

NND og Dansk dekommisjonering gjennomførte workshop sammen for å delel kunnskap.

Nordisk kunnskapsbygging

Denne uken har NND og Dansk dekommisjonering møttes i Halden for foredrag og workshop om hvilke kvalitative og kvantitative kriterier som skal ligge t...

En gruppe personer som deltar på FSC sin felttur til anlegget sees på toppen av grønnkledd avafallsdeponi.

Langsiktige og gode relasjoner er nøkkelen for å lykkes

NND er opptatt av å ha god dialog med sivilsamfunnet og de ulike interessentene i oppryddingsarbeidet etter det norske atomeventyret. Tillit bygges sa...

Illustrasjonsfoto: Reaktor