Anskaffelse

Skjermbilde 2021 04 22 214700

Successful Bidder Conference

On Tuesday 20th April NND hosted a successful bidder conference for the procurement of new IT-tools. The IT-support systems are to be used during the...

Procurement IT support systems for decommissioning.

NND seeks leading IT-experts: Invitation to Bidders’ Conference

The bid for contractors to deliver IT support systems to the decommissioning of the Norwegian nuclear infrastructure is now open. We seek the leading ...

Abstract grey futuristic technology background with HUD gear elements and squares. Vector illustration

NND avholdt dialogkonferanse om metoder og IT verktøy – ønsker innspill fra markedet før anskaffelse starter

Det var stor interesse for både den norske og engelske digitale dialogkonferansen for leverandører av metoder og IT-verktøy som kan støtte NND sine kj...

Illustrasjonsfoto: Reaktor