Aktuelt

Kunnskapsbygging i Danmark

Aktuelt

Casper Boe Jensen fra Dansk Dekommissionering viser rundt på det danske anlegget i Roskilde. Foto: Jan Johannessen/NND

For NND er både kunnskapsbygging, erfaringsutveksling og involvering viktig. Denne uken har NNDs sivilsamfunnsgruppe og representanter for norske kommuner som har inngått, eller er i ferd med å inngå samarbeidsavtale med NND, vært på studiebesøk hos NNDs søsterorganisasjon i Danmark.

Dansk Dekommisjonering har ansvaret for å dekommisjonere de danske atomanleggene. Som i Norge har de danske atomreaktorene vært benyttet til forskning.

Målet med en dekommisjonering er å fjerne all radioaktivitet, ta hånd om det radioaktive avfallet på en trygg og sikker måte og friklassifisere området atomanleggene har stått på slik at det kan benyttes til annet formål.

På naturskjønne Risø i Roskilde kommune bygget Danmark tre atomreaktorer på slutten av 50-tallet. Den første og minste var på kun 2 kilowatt. Denne ble stengt i 2001 og området frigitt allerede i 2006. Den fem megawattt store DR 2 ble ferdig dekommisjonert og området frigitt 2008. Den tredje og siste atomreaktoren, DR 3, er under dekommisjonering.

Et viktig ledd i danskenes arbeid med dekommisjoneringen av atomanleggene er å minimere det radioaktive avfallet ved å rense avfall for kontaminert materiale. Etter kontroll kan store deler av materialet klassifiseres og behandles som ordinært avfall. Dette minsker behovet for nye atomanlegg for oppbevaring av det radioaktive avfallet.

Til oppbevaring av det radioaktive avfallet har Dansk Dekommisjonering bygget nye atomanlegg for midlertidig lagring. Anleggene er planlagt operative frem til 2070-tallet.

NND, sivilsamfunnsgruppen og kommunerepresentantene fikk en grundig omvisning av hele anlegget, både de dekommisjonerte reaktorene, andre atomanlegg som såkalte hotcells og de midlertidige lagrene.

NND vil takke vertene for et innholdsrikt og godt studiebesøk og ser fram til videre samarbeid og kunnskapsutveksling.

Den norske delegasjonen på omvisning hos Dansk Dekommissionering. Bak sees reaktoren den ferdige dekommisjonerte DR2. Foto: Jan Johannessen/NND

Med på studiebesøket:
Bellona
Internasjonal kvinneliga for fred og frihet
Klimavenner for kjernekraft
Natur og Ungdom
Naturvernforbundet
Nei til Atomvåpen
Norges miljøvernforbund
Halden kommune
Aremark kommune
Lillestrøm kommune
Aurskog-Høland kommune

Et av lagrene for avfall etter dekommisjoneringen av de danske reaktorene. Foto: Jan Johannessen/NND
NNDs Martin Andreasson i samtaler med Halden kommunes Åsmund Bråtekas under omvisningen av Dansk Dekommissionering sitt anlegg i Roskilde. Foto: Jan Johannessen/NND
Illustrasjonsfoto: Reaktor