Aktuelt

Invitasjon til medvirkningsmøte for naboer rundt Sommerro i Aremark kommune

Aktuelt

Foto: Elisabeth Gammelsæter

Alle som bor innenfor en radius av 1,5 km fra Sommerro inviteres til medvirkningsmøte for naboer rundt Sommerro i Aremark kommune angående mulig lokalisering av atomavfallsanlegg. Alle andre innbyggere i Aremark kommune som ønsker å delta er også velkomne. Møtet streames, for å kunne nå f.eks. hytteeiere som befinner seg hjemme dvs. på annen lokalitet som gjerne er et stykke unna møtelokalet.

Det er viktig for NND som tiltakshaver for et framtidig atomavfallsanlegg at alle som er eller som kjenner seg berørt av lokaliseringsprosessen får mulighet til å påvirke prosessen og gi uttrykk for sitt syn herunder eventuelle bekymringer.

Dato: mandag 5. februar 2024, kl. 1800-2000
Sted: Furulund (Storsalen), Idrettsveien 1, Aremark
Arrangør: Norsk nukleær dekommisjonering (NND)

Program:

Kaffe og enkel servering fra kl. 1730

1. Velkommen
2. Status lokalisering av atomavfallsanlegg, hvordan ligger vi an i løypa? Hva har vi gjort så langt? Hva
kommer til å skje framover? Orientering fra NND med mulighet for spørsmål fra salen
3. Informasjon om arbeid, funn og status for geologiske undersøkelser gjennomført av Norges geologiske
undersøkelse (NGU) ved NND
4. Medvirkning, hvordan ønsker deltakerne at denne skal foregå?
5. Eventuelt

Det vil bli muligheter til å stille spørsmål underveis i møtet.

For mer informasjon kan hele invitasjonen som er sendt innbyggere i Sommerro området leses her.

Du kan melde deg på medvirkningsmøtet her.

Illustrasjonsfoto: Reaktor