Aktuelt

Mindre radioaktivt avfall enn tidligere antatt

Aktuelt

Rapporten Waste Management Program beskriver overordnet hvordan NNDs avfallshåndtering vil være i forbindelse med avviklingen av de norske atomanleggene. Rapporten konkluderer med mindre aktivt og kontaminert avfall enn først antatt.

NND må inneha konsesjon for å kunne eie og drive atomanlegg. For å få konsesjon finnes det 25 hovedkrav. Et av kravene er et Waste Management Program, eller avfallshåndterings-program på norsk.

-For å få konsesjon til å ta over de norske atomanleggene må man først vite hvordan vi skal ta hånd om alt avfallet, forklarer Johan Kilander.

Til å jobbe frem avfallshåndterings-rapporten, har NND hentet inn ekspertise fra Sverige. Kilander jobbet med avfallshåndteringen til det svenske atomanlegget Barsebäck fra 2019- til 2022.

Barsebäck-anlegget, som ligger i Kävlinge kommune helt syd i Sverige, ble stengt 2005 og skal som de norske atomanleggene dekommisjoneres. Arbeidet med å dekommisjonere Barsebäck-anlegget er godt i gang.

Kilander har god kunnskap om radioaktivitet, hvor radioaktiviteten sitter, det driftstekniske og kjernefysikalske. En samlet kunnskap som kommer godt med når man skal utvikle et Waste Management Program.

Johan Kilander. Foto: Jan Johannessen/NND

–WMP skaper et godt grunnlag for dekommisjoneringen og hvilke fremtidige fasiliteter man behøver for å kunne begynne rivningsarbeidet, forteller Kilander.

-Arbeidet med rapporten har avdekket at det trolig er mindre mengder med avfall som behøver behandling og sluttlagring enn man først trodde, fortsetter han.

-Etter at målinger bekrefter rapportens vurderinger, kan en stor del av strukturene og systemene friklassifiseres. Friklassifisering betyr at materialet ikke er radioaktiovt, og at myndighetene hever restriksjonene som gjelder for radiaktivt avfall, foklarer Kilander.

-Overflaten kan være kontaminert, men dypere inn i bygningsmassene er det «ren» betong, forklarer Kilander.

Det rene materialet er enten helt konvensjonelt avfall eller kan være spesialavfall, men ikke radioaktivt.

-Det betyr også at med mindre mengder radioaktivt avfall behøver man mindre lager og deponier for det radioaktive avfallet, sier han.

Rapporten er overlevert tilsynsmyndighet og konsesjonsgiver Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Du kan lese hele avfallshåndterings-rapporten her.

Illustrasjonsfoto: Reaktor