Aktuelt

Meld deg på til DSAs høringsmøte i Halden

Aktuelt

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet vil holde høringsmøte den 21. mai i Halden i forbindelse med NNDs konsesjonssøknad for å eie og drive atomanlegg. For å kunne delta må man melde seg på og frist for påmelding er satt til 13. mai 2024. Mer informasjon og lenke til påmelding finner du lenger ned denne artikkelen.

Bakgrunn:

Et viktig steg i arbeidet med å dekommisjonere de norske atomanleggene er å overføre relevante anlegg med tilhørende nødvendig personell og ansvar fra IFE til NND. En forutsetning for slik overføring er at NND gis konsesjon etter atomenergiloven.

NND har sendt Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) søknad om konsesjon for å eie og drive Institutt for energiteknikks (IFE) atomanlegg i Halden.

Konsesjonssøknaden fra NND inneholder en hoveddel (søknadsbrev) og en rekke vedlegg (leveransepakker) som er organisert i ledelsesprosesser, kjerneprosesser og støtteprosesser.

Leveransepakkene beskriver atomanlegget, NNDs organisering, ledelsessystem, beredskap og sikkerhetsarbeid.

Deler av søknadsdokumentene er underlagt taushetsplikt, jf. atomenergiloven § 53, og deler av søknadsdokumentene er videre sikkerhetsgradert, jf. sikkerhetsloven §§ 5-3 og 5-4.

DSA har publisert de delene av søknadsdokumentene som kan offentliggjøres og som er mest relevante for interessenter å lese i forbindelse med høringen.

Alle høringsdokumentene finnes på:
https://dsa.no/atomsikkerheit-og-kjernekraft/dokumenter-til-horing-av-nnds-konsesjonssoknad-om-atomanlegget-i-halden

Høringsfrist er 7. juni 2024.

Høringssvar sendes til dsa@dsa.no og merkes med referansenummer 24/00390.
Ved spørsmål kan epost sendes til dsa@dsa.no.

Som en del av høringsprosessen vil det gjennomføres et høringsmøte. Høringsmøte vil finne sted på Thon Hotell Halden den 21. mai 2024 klokken 18:30-21:00. Det vil være mulig å delta på møtet både ved fysisk oppmøte og digitalt.

Påmelding til høringsmøte kan gjøres her: https://forms.office.com/e/r0Vp2BkHDx

Påmeldingsfrist er 15. mai 2024.

Illustrasjonsfoto: Reaktor