Aktuelt

Det er mye bedre med god involvering før alt er bestemt, enn bråk etterpå

Aktuelt

Bilde fra NGO-møte, desember 2019. Foreleser Håvar snakker til forsamling som sitter fordelt på to rader.
NNDs FoU-avdeling informerte blant annet om prosessen for avfallsstrategi og dekommisjoneringsstrategi. Foto: Hanne Lund-Nilsen/NND

Norske NGOer engasjerer seg i arbeidet med nedbyggingen av norske atomanlegg sammen med Norsk nukleær dekommisjonering (NND) med et felles mål: Trygg og sikker dekommisjonering av anleggene og lagring av det norske atomavfallet, og god informasjon og dialog med sivilsamfunnet i prosessen.

NND ønsker innspill og råd fra nasjonale NGOer for å få et best mulig beslutningsgrunnlag for hvordan oppryddingen etter norsk atomvirksomhet skal skje. Derfor er det opprettet en nasjonal referansegruppe for NGOer bestående av representanter fra Bellona, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Miljøvernforbundet, Nei til Atomvåpen og Internasjonal kvinneliga for fred og frihet.

Oskar Njaa fra Bellona og Kjersti Album fra Naturvernforbundet, sammen på spisested i forbindelse med møte i referansegruppa til NND.
Oskar Njaa fra Bellona og Kjersti Album fra Naturvernforbundet representerer sine organisasjoner i referansegruppa. Foto: Hanne Lund-Nilsen/NND

Kjersti Album fra Naturvernforbundet og Oskar Njaa fra Bellona (bildet) representerte sine organisasjoner på et felles møte i desember. – Å rydde opp etter norsk atomindustri er en krevende jobb, og det er viktig med god dialog og aktiv deltakelse fra organisasjoner og lokalbefolkning, for å finne akseptable løsninger. Det er mye bedre med god involvering før alt blir bestemt, enn bråk etterpå, sier Album. – Naturvernforbundet er fornøyd med at NND legger opp til et godt samarbeid med miljøorganisasjoner og andre relevante grupper.

– Jobben med å rydde opp etter norsk atomindustri kan ikke utsettes lenger. Bellona har jobbet med atomsikkerhet i 30 år, og ser det som vårt samfunnsoppdrag å bidra til at prosessene som nå er igangsatt får konkrete resultater, framdrift og tilstrekkelig finansiering, sier Njaa.

– Selve arbeidet vil medføre økt risiko, og det er ekstremt viktig at offentligheten får innsyn i beslutningsprosessene og de vurderingene som tas i, før og under oppryddingen. Den nasjonale referansegruppen er i så måte et viktig tiltak for å holde sivilsamfunnet orientert om sakens gang, og den bør være en kanal hvor man kan komme med kritiske spørsmål og ha en åpen diskusjon, mener Njaa.

Informasjon, råd og innspill på statusmøte 

På møtet onsdag 4. desember informerte NND om status i arbeidet og besvarte en rekke spørsmål fra miljøvernorganisasjonene. Det var også innlegg ved Oslo Economics – et konsulentselskap som kvalitetssikrer store statlige investeringsprosjekter.

Følgende var på programmet:

• Spørsmål og svar-runde
• Hva skjer i prosessen nå
• Kvalitetssikring KS1:2 av planer for dekommisjonering av nukleære anlegg
• Prosess for avfallsstrategi og dekommisjoneringsstrategi
• NNDs internasjonale kontakter og reiser
• Åpenhet og kommunikasjon
• Innspill fra referansegruppa

Har forventninger til referansegruppa

– Som medlem i referansegruppa vil jeg formidle informasjon om atomopprydding til Naturvernforbundets lokal- og fylkeslag, og forsøke å engasjere dem tidlig i prosessen, sier Album.
– Jeg forventer at arbeidet i referansegruppa blir et godt tillegg til åpen informasjon, høringer og lokale møter, og jeg håper referansegruppa kan bidra med relevante og kritiske spørsmål, og kanskje også konstruktive forslag.

– Bellona vil jobbe for at oppryddingsarbeidet skal være så sikkert som mulig, og at viktig informasjon er tilgjengelig for offentligheten. Vi vil bidra med råd og kritiske spørsmål til NND og norske myndigheter. Vårt mål er å sørge for at de beste mulige løsningene tas i bruk for å rydde opp etter den norske atomindustri, avslutter Njaa.

Ledige plasser

Det er fortsatt mulig å bli medlem i referansegruppen, hvis man representer en nasjonal NGO. Ved interesse, ta kontakt med nils.bohmer@nnd.no eller martin.andreasson@nnd.no.

 

FAKTA OM REFERANSEGRUPPEN:

– Norsk nukleær dekommisjonering (NND) har inngått en samarbeidsavtale med seks norske NGOer
– Avtalen løper i tre år
– NGOene kan få støtte med opptil NOK 100 000,- årlig som skal dekke forberedelser, deltakelse og reisekostnader som innvilges ved søknad
– Medlemmene i referansegruppen forutsettes å gi individuelle råd og innspill
– Medlemmene i referansegruppen skal videreformidle informasjon til sine lokallag
– Referansegruppen har ingen avgjørelsesmyndighet
– Referatet fra møtene gjøres offentlig

Les møtereferatene:
Møtereferat 04.12.2019
Møtereferat 22.08.2019

Illustrasjonsfoto: Reaktor