Aktuelt

Hvilke IT-verktøy kan støtte våre kjerneprosesser? NND trenger råd fra markedet

Aktuelt

Er du leverandør av IT-verktøy som kan støtte NND sine kjerneprosesser? Vi trenger råd fra markedet på hvilke IT-verktøy som best mulig kan dekke våre behov. Allerede nå kan du melde din interesse for å delta på den digitale leverandørkonferansen som vi planlegger i mai.

NND har i oppgave å planlegge og besørge dekommisjonering av de norske atomreaktorene og sørge for sikker håndtering og oppbevaring av norsk radioaktivt avfall. Dette er prosesser som tar tid. I mellomtiden skal atomreaktorene driftes sikkert og det skal foretas en rekke kartlegginger. I NND betegner vi Dekommisjonering, Avfallshåndtering og Drift som våre hovedprosesser.

Vi trenger råd fra markedet

NND trenger derfor råd fra markedet på hvilke IT-verktøy som på en best mulig måte kan dekke våre behov under gjennomføringen av våre hovedprosesser. Vi ønsker å få innspill på hvilke verktøy som finnes, og hvordan de kan hjelpe NND til å effektivt og sikkert gjennomføre våre hovedprosesser. Vi ønsker også innspill på om NND kan organisere sine prosesser på en måte som medfører høyere effektivitet eller sikrere gjennomføring.

Prosessene som skal støttes omfatter mange fagdisipliner og skal først og fremst sikre at våre medarbeidere, leverandører og samfunnet generelt ikke utsettes for sikkerhetsrisiko. Vi har derfor prosesser med mange steg for å sikre helse, miljø og sikkerhet. Vi må også ta særlige hensyn når vi skal transportere materiale som har vært utsatt for stråling. NND er også underlagt strenge krav til kontroll og rapportering i alle ledd i prosessene.

Felles leverandørkonferanse

Vi avholder derfor en felles leverandørkonferanse der vi presenterer NND og våre behov, og ber om innspill fra markedet. NND vil bruke innspillene fra markedet til å utarbeide kravspesifikasjoner og prosessbeskrivelser som vil inngå i videre anskaffelsesløp. NND er en statlig etat og anskaffelsene vil følge Lov om offentlige anskaffelser.

  • Vi har mål om å kunne avholde en digital leverandørkonferanse ila mai 2020.
  • Konferansen vil avholdes på norsk, med et eget møte på engelsk ved behov.

Vil du allerede nå melde din interesse for å delta på leverandørkonferansen eller har du spørsmål?

Kontakt IT-leder Ole Jakob Ottestad på e-post ole.jakob.ottestad@nnd.no eller telefon +4799576976

Illustrasjonsfoto: Reaktor