Aktuelt

Startskuddet for en varig løsning for Søve gruver

Aktuelt

Bilde av bygninger tilhørende Søve Gruve.
Aktivitetsnivået i deler av området ved den nedlagte Søve gruve er så høyt at deler av jordmassene må ryddes opp. Foto: NND/Hanne Lund-Nilsen

Tidligere denne uken gikk startskuddet for NNDs arbeid med å finne en varig løsning for Søve gruver på et møte med NND og Nome kommune og Telemark og Vestfold fylkeskommune.

På 1950-tallet og begynnelsen av 60-tallet brøt A/S Norsk Bergverk metallet niob ved Søve gruver i Telemark. I tillegg til niob finnes også små mengder av de radioaktive stoffene thorium og uran i området. Det er dette som er grunnen til at det ble igjen hauger med slagg når virksomheten ble lagt ned, og dette avgir radioaktiv stråling.

Etter mange runder tok staten på seg å bekoste og gjennomføre opprydningen av området i 2010. Flere initiativer er tatt, men hittil har det ikke vært mulig å finne en løsning.

– Det er med denne bakgrunn Nærings- og fiskeridepartementet 1/1 2020 gav NND oppgaven med å gjennomføre oppryddingen, forteller NNDs direktør Pål Mikkelsen, og fortsetter:

– Som historien har vist er oppgaven krevende og forutsetter at vi alle jobber sammen mot et felles mål: Å få området ryddet og slagget trygt deponert.

På møtet uttrykket alle støtte for dette.

-Det er gledelig at vi på tross av koronatider har fått til et første møte mellom NND og Nome kommune respektive Telemarks og Vestfolds fylkeskommune, sier Nils Bøhmer som er prosjektleder for NNDs arbeid og fortsetter: – For NND er det viktig å få til et arbeid der vi klarer å finne både en teknisk god løsning og en ryddig prosess der vi samhandler med kommune, fylke, lokale krefter og sivilsamfunnet.

På møtet uttrykket de representanter NND møtte flere viktige saker, men vektla spesielt to ting. For det første at man er utålmodig. Det er på høy tid å få til en løsning på denne utfordringen. For det andre må den løsningen som foreslås være god. Det er ikke rom for noen halvgode løsninger. Området må ryddes opp fullstendig og ordentlig.

Illustrasjonsfoto: Reaktor