Aktuelt

Vi ønsker oss nye kolleger. Sjekk våre ledige stillinger

Aktuelt

Har du lyst til å bli en del av et kunnskapsrikt og hyggelig arbeidsmiljø og jobbe med et viktig og krevende samfunnsoppdrag? Vi ønsker oss flere nye kolleger innenfor flere fagområder.

Les mer om stillingene ved å klikke på lenkene under.

Kommunikasjonsrådgiver samfunnskontakt | Søknadsfrist 30. august
Seniorrådgiver risikostyring | Søknadsfrist 16. september
Teknisk prosjektleder | Søknadsfrist 16. september
Leder prosjektkontor | Søknadsfrist 16. september
Seniorrådgiver innkjøp (offentlige anskaffelser) | Søknadsfrist 18. september

Du kan også holde deg oppdatert om nye stillinger og vår virksomhet ved å følge oss på LinkedIn og Facebook


Om NND

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en nystartet statlig etat underlagt Nærings- og fiskeridepartementet.

NND har en av vår tids mest komplekse miljøvernoppgaver. I 2019 ble den siste norske atomreaktoren stengt, og vår oppgave er å rydde opp etter 70 år med norsk atomvirksomhet og sørge for sikker håndtering av radioaktivt avfall.

Gjennom å utføre jobben i henhold til norsk lovverk og internasjonal best practice og ivareta høye krav til helse, miljø og sikkerhet, er vårt mål å fullføre oppgavene på en måte som sikrer tillit i samfunnet og befolkningen.

Oppgavene er komplekse, og deler av jobben kan forventes å bli utfordrende. Virksomheten har derfor betydelig offentlig interesse og behovet for relasjonsbygging og bred medvirkning med myndigheter og andre aktører er stort.

NND samarbeider tett med Institutt for energiteknikk (IFE), som i dag eier de norske atomanleggene. Ife er et uavhengig forskningsinstitutt lokalisert på Kjeller og i Halden.

NND har hovedkontor sentralt i Halden i umiddelbar nærhet til jernbanestasjonen.

Illustrasjonsfoto: Reaktor