Aktuelt

Regjeringen med ny stortingsmelding om atomopprydding: Hvordan skal Norge rydde opp etter 70 års atomforskning med reaktordrift?

Aktuelt

Næringsminister Iselin Nybø presenterer i dag den første Stortingsmeldingen om opprydding etter norsk atomvirksomhet. Foto: Regjeringen.no

I 2018 og 2019 stengte Institutt for energiteknikk (IFE) sine atomreaktorer på Kjeller og i Halden. Dermed startet en stor oppryddingsjobb som vil gå over flere tiår, og mange regjeringer fremover må bevilge penger til dette arbeidet. Regjeringen la i dag frem stortingsmeldingen «Trygg nedbygging av norske atomanlegg og håndtering av atomavfall».

Ny stortingsmelding

– Atomreaktorene har vært viktige for Norge, det var staten som satte i gang atomeventyret etter andre verdenskrig. Nå starter vi en stor oppryddingsjobb som vil ta lang tid og koste mye penger. Det kan være så mange som 15 Storting fremover som vil være involvert i beslutninger knyttet til oppryddingsarbeidet. Dette stiller krav til planlegging og gode politiske prosesser. Vi må finne gode og forutsigbare løsninger som både er tverrpolitiske og langsiktige, sier næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding fra Regjeringen.

Norsk nukleær dekommisjonering har fått ansvaret for oppryddingen og håndteringen av det norske atomavfallet.

– Oppgaven er stor og kompleks. Arbeidet kommer til å kreve store statlige bevilgninger og vare lenge. Prosjektet vil ta minst like lang tid som vi har hatt nukleær virksomhet, og siste anslåtte kostnad er 21 milliarder. Det er viktig å etablere felles forståelse og kunnskapsgrunnlag, og at prinsippene og prosessene for oppryddingen forankres både politisk og ute i samfunnet, sier NNDs direktør Pål Mikkelsen (bildet).

– Stortingsmeldingen er sentral i dette – den gir en grundig og helhetlig beskrivelse av norsk atomvirksomhets historie, hvor vi står i dag, hvilke utfordringer vi står overfor og hvilke valg som må tas fremover.

NNDs direktør Pål Mikkelsen
Behov for en felles nasjonal strategi

I stortingsmeldinger gis bl.a. en grundig redegjørelse for regjeringens analyser, planer og ambisjoner innenfor et bestemt politikkområde. Stortingsmelding brukes når regjeringen vil presentere saker for Stortinget, men er uten forslag til konkrete vedtak eller ny eller endret lovgivning.

– Jeg ønsker meg også at vi med dette som utgangspunkt samler oss i Norge for å ta frem en felles nasjonal gjennomføringsstrategi. Det må fattes noen strategisk viktige vedtak for å få fremdrift og komme videre i prosessen, sier Mikkelsen.

Ønsker en bred samfunnsdebatt velkommen

NND ønsker en bred samfunnsdebatt rundt oppryddingen etter norsk atomvirksomhet. Stortingsmeldingen er et godt utgangspunkt for å øke kunnskapen og forståelsen om oppgaven og utfordringene.

Last ned Stortingsmeldingen

Illustrasjonsfoto: Reaktor