Aktuelt

NND leter etter firmaer til å rydde opp lavradioaktivt avfall etter Søve gruver

Aktuelt

Bilde av to sivilt kledde personer på befaring i området rundt Søve gruver (skog).
Bilde: Befaring i området. Det lavradioaktive slagget er blandet med andre materialer og er delvis tildekket. Volumet som skal fjernes anslås å tilsvare opp til 5000 tonn. Foto: NND/Hanne Lund-Nilsen

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) forbereder nå oppryddingsarbeidet etter gruvedriften fra tidligere Søve gruver i Nome kommune i Vestfold og Telemark fylke. NND lyser ut et anbud for å grave opp, transportere og deponere slaggavfallet i et godkjent deponi. Volumet som skal fjernes anslås å tilsvare opp til 5000 tonn. Estimert verdi på kontrakten er 120 MNOK.

Det har blitt iverksatt flere initiativ for å rydde opp, men det har av ulike grunner ikke vært mulig å finne en permanent løsning. NND fikk ansvaret for oppryddingen 01.01.2020, og lyser nå ut et anbud, slik at arbeidet kan begynne.

Opprydningsjobben består av oppgraving av de forurensede massene, eventuell mellomlagring, transport til et godkjent deponi, samt sluttkontroll og tilbakeføring av området hvor avfallet har ligget.

– NND holdt høsten 2020 en dialogkonferanse hvor vi presenterte våre behov. Konferansen viste at det er interesse i markedet og vi fikk interessante innspill til løsninger fra flere aktører som vi har tatt med oss i den videre prosessen med å utarbeide anbudet, forteller sektordirektør teknisk i NND Nils Bøhmer. – Vi har tro på at anbudskonkurransen vil gi konkrete resultater i form av et godt løsningsforslag.

Les anbudet.

 

Må oppfylle krav

Leverandøren som vinner anbudet skal velges ut ifra et sett med kriterier. Blant annet må leverandøren ha erfaring fra sammenlignbare oppdrag for opprydning og håndtering av forurensede masser av lignende størrelse og kompleksitet.

Gjennomføringen forutsetter også nødvendige tillatelser fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og andre relevante myndigheter.

Samarbeider med kommune og fylkeskommune

– Vi har etablert et godt samarbeid med både Nome kommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune i prosessen, og alle parter er opptatt av å gi god informasjon til lokalbefolkningen og alle som vil bli berørt av arbeidet som skal skje fremover, sier Bøhmer.

Ordfører i Nome kommune Bjørg Tveito Lundefaret er glad for at det nå lyses ut et anbud for gjennomføring av ryddejobben. – Nome kommune ser fram til at forurensede masser nå endelig ser ut til å bli fjernet fra Søve. Det har vært en lang kamp, nå gleder vi oss over at arbeidet skal igangsettes, og at området om noe tid igjen kan benyttes uten begrensninger, samt at avfallet ikke lenger fører til ulemper for lokalbefolkningen og miljøet, sier hun.

Om avfallet

I perioden 1953-1965 drev AS Norsk Bergverk utvinning av metallet niob og produksjon av ferroniob ved Søve gruver. I produksjonen av ferroniob ble de naturlige grunnstoffene uran og thorium konsentrert opp til en unaturlig høy konsentrasjon i slagget som ble deponert på området. I dag er slagget blandet med andre materialer og er delvis tildekket. Volumet som skal fjernes anslås å tilsvare opp til 5000 tonn. Det er usikkerheter rundt masseanslaget. Det lavradioaktive avfallet har ikke noen vesentlig påvirkning på mennesker og miljø, men noe av materialet overskrider grensen som norske myndigheter har satt for hva som skal regnes som radioaktivt avfall og området skal derfor saneres.

Staten har ansvaret for oppryddingen

I 2010 påtok staten seg ansvaret for å rydde opp, og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) påla i 2014 Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) å gjennomføre en permanent sikring av deler av restmaterialet. Siden da har det blitt iverksatt flere initiativ for å rydde opp, men det har av ulike grunner ikke vært mulig å finne en permanent løsning. NND fikk ansvaret for oppryddingen 01.01.2020 og oppryddingsarbeidet finansieres over statsbudsjettet.

Vil du vite mer om Søve gruver, hva slags avfall vi rydder opp eller om NND generelt? Sjekk vår hjemmeside, følg oss på Facebook eller meld deg på vårt nyhetsbrev, så holder vi deg informert!

 

Illustrasjonsfoto: Reaktor