Aktuelt

Vi søker to avdelingsledere til teknisk sektor

Aktuelt

Infografikk: Landskap med elementer fra dekommisjoneringsaspektet: Hus og hjem, nedbygging av anlegg, planleggingn, transport og lagring.

Vi søker avdelingsledere til to nyopprettede avdelinger i teknisk sektor. Vi søker deg som har gode evner til å skape et positivt miljø for de rundt deg, drives av godt samarbeid, og trives i en hverdag med høyt tempo i spennende prosjekter.

Den ene stillingen blir avdelingsleder i vår nyopprettede utredningsavdeling. Denne avdelingen har ansvaret for utvikling og utredning av nye infrastrukturer som er nødvendig for å sikre en trygg avvikling av de norske atomanleggene, samt sikre den endelige deponering av det radioaktive avfallet i Norge.

Den andre stillingen blir avdelingsleder i vår nyopprettede dekommisjoneringsavdeling. Denne avdelingen har ansvaret for å etablere og utvikle våre planer og prosesser for en trygg dekommisjonering av de norske atomanleggene.

Begge stillingene tilhører sektor teknisk og rapporterer til sektordirektør teknisk.

Les informasjon om begge stillingene.

Om NND

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en statlig etat, etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet

NND har en av vår tids mest komplekse samfunnsoppgaver. I 2019 ble den siste norske atomreaktoren stengt, og vår oppgave er å avvikle de norske atomanleggene og håndtere alt menneskeskapt radioaktivt avfall på en sikker måte. I tillegg er NND en fagetat på det nukleære området som gir uavhengige råd til regjeringen.

Gjennom å utføre jobben i henhold til internasjonal «best practice» og ivareta høye krav til helse, miljø og sikkerhet, er vårt mål å fullføre oppgavene på en måte som sikrer tillit i samfunnet og befolkningen.

Oppgavene er komplekse, og deler av jobben kan forventes å bli utfordrende. Virksomheten har derfor betydelig offentlig interesse og behovet for relasjonsbygging og bred medvirkning med myndigheter og andre aktører er stort.

Det er Institutt for Energiteknikk (IFE) som i dag er konsesjonsinnehaver og eier av de norske atomanleggene, men med tiden skal NND overta eierskap for atomanleggene, målet er 1.1.2024. IFE og NND jobber allerede i dag tett sammen om å håndtere oppryddingen etter atomvirksomheten. IFE er et uavhengig forskningsinstitutt lokalisert på Kjeller og i Halden.

Illustrasjonsfoto: Reaktor