Aktuelt

NND og Halden kommune inviterer til dialogmøte på Rokke

Aktuelt

Infografikk: Landskap med elementer fra dekommisjoneringsaspektet: Transport og lagring.

I 2021 fikk Norsk nukleær dekommisjonering (NND) oppdraget fra Nærings- og fiskeridepartementet om å utrede et midlertidig lager for materialet fra dekommisjoneringen av Norges forskningsreaktorer.

Vi ble bedt om å lage en rapport som utforsker de forskjellige alternativene til midlertidig lagring av materialet fra dekommisjoneringen av Norges atomanlegg. Et midlertidig lager skal benyttes i ca. 50 år, og vil se ut som et helt alminnelig, lavt lagerbygg. Denne rapporten ble ferdig før sommeren, og vi har nå orientert formannskapet i Halden.

Rapporten peker på to aktuelle steder å bygge anlegget for behandling og midlertidig lagring. En av disse to stedene er avfallsbehandlingsanlegget på Rokke, og det andre er i Aremark. Det er viktig å understreke at dette ikke er en endelig beslutning. Selv om NND har behov for å etablere slike anlegg i nærliggende fremtid er veien dit er lang, og innebærer flere undersøkelser. Det er strenge bestemmelser for sikkerhet, og mange andre kriterier som må oppfylles.

Les Konseptvalgnotat for utredning av midlertidig lager og avfallsbehandlingsanlegg.

 

Dialogmøte

I den anledning ønsker vi å møte innbyggerne på Rokke, og fortelle mer om hvordan disse planene ser ut, og hvordan veien videre blir, skulle det bli aktuelt å velge Rokke.

Her vil det bli mulighet for å møte oss i NND, Halden kommune og stille de spørsmål man måtte ha i etterkant. Vi søker alltid samarbeid og medvirkning, og vil gjerne svare på alle spørsmål fra de som bor på Rokke.

Møtet finner sted 5. september kl. 17:00 til 18:00 på Rokketunet. Det blir enkel servering og mulighet til å snakke direkte med oss i NND eller Halden kommune i etterkant av møtet.

 

Om NND

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en statlig etat som har fått samfunnsoppdraget å rydde opp etter Norges atomreaktorer og nukleære infrastruktur. Vi har flere oppgaver. Vi skal rive (dekommisjonere) atomreaktorene og tilbakestille områdene de står på til sin opprinnelige tilstand. Vi skal også bygge midlertidige lager og permanente deponier for det radioaktive materialet fra reaktorene, og fra sykehus, forsvar og industri.

Illustrasjonsfoto: Reaktor