Aktuelt

Folkemøte om strålevern og radioaktivitet

Aktuelt

Sikkerhetsrådgive i Norsk nukleær dekommisjonering, Rajdeep Singh Sidhu holder foredrag.

Radioaktivitet finnes både naturlig og kan være menneskeskapt. Hva er den og hvordan håndterer og beskytter samfunnet seg?

Folk sitter i kommunstyresalen i HAlden og hører på foredrag.
Fremmøtte tilhørere lytter til Sidhus foredrag. Foto: Jan Johannessen / NND

Naboer av mulige atomavfallsanlegg og andre berørte og interesserte fikk i midten av juni en grunnleggende innføring i temaene av NNDs sikkerhetsrådgiver, Rajdeep Singh Sidhu, da han holdt foredrag for interesserte tilhørere.

I foredraget, som du kan se i opptak her, snakket Sidhu om grunnleggende strålevern, om hva radioaktivitet er, om hvilke konsekvenser den har og hvordan den må håndteres.

Håndteringen av nukleært avfall er strengt regulert av både nasjonale og internasjonale lover og regler og Sidhu gikk overordnet igjennom hvilke lover og forskrifter som gjelder og hvor man kan finne mer informasjon.

Formålet var å gjøre kjent i de lokalsamfunnene hvor det vurderes å lokalisere mellomlager for atomavfall hva det er som faktisk vurderes, hvordan vil avfallet bli håndtert og på overordnet nivå hvilke konsekvenser dette vil ha.

-NND ønsker å ha en ærlig og åpen kommunikasjon om dette. Å møte allmenheten i slike medvirkningsmøter, dele kunnskap og få høre spørsmålene man undrer seg over er bra for både NND og samfunnet ellers, sier Martin Andreasson, sektordirektør for kommunikasjon i NND.

Møtet i kommunestyresalen i Halden ble arrangert etter ønske fra berørte interessenter i referansegruppen for lokalisering av atomavfall i Aremark. Det ble gitt anledning til å stille spørsmål til både Sidhu og sektordirektør for kommunikasjon, Martin Andreasson.

Om man ikke kunne delta fysisk var det mulig å følge Sidhu sitt foredrag på web-tv og stille spørsmål via nettet.

Her kan du se hele foredraget i opptak:

Illustrasjonsfoto: Reaktor